Sök

Sunnanängs förskola

Sunnanängs förskola ligger mitt i Tvååkers samhälle, ca 15 km sydost om Varberg. På Sunnanängs förskola finns 6 avdelningar, 4 för barn i åldern 1–4 år och 2 avdelningar för barn i åldern 4-6 år.

Förskolan ligger placerad i två hus, det ena huset är Centralskolan, en f.d. lågstadieskola byggd i två plan samt en lägre separat byggnad. Skolgården finns kvar och delar av den intilliggande skogen har inhägnats för att stimulera barnen till olika rörelselekar.

Öppet och demokratiskt klimat

Syftet med verksamheten är för att främja barnens utveckling. Vi fokuserar under denna tid att ge alla barnen förutsättningar för lärande och utveckling. Personalen på Sunnanängs förskola arbetar för att skapa ett öppet och demokratiskt klimat där varje barn får uppleva sitt eget och andras värde. Hänsyn tas till barnens egna åsikter, intressen och erfarenheter vid planering av det dagliga arbetet där barnen får pröva att uttrycka sig på olika sätt, både själva och tillsammans med andra. Alla barn ska ges samma möjligheter att utvecklas utan begränsningar.

”Vår vision är att vår förskola ska vara en mötesplats där alla barn och vuxna känner trygghet, glädje och gemenskap”

Utvecklingssamtal: Erbjuds 1 gång/termin. Önskar ni ytterligare samtal ordnar vi det. All personal har tystnadsplikt och går under sekretesslagen.

Vid behov tar vi kontakt med specialpedagog och psykolog och socialtjänsten. Vi har föräldramöte 1 gång/år.

Sommar/ Stängning: Är ni vårdnadshavare lediga eller har semester är era barn också lediga. På sommaren stänger förskolan 5 veckor. Om ni har behov av barnomsorg under denna perioden erbjuds plats på sommarförskola.

Information om detta lämnas ut i god tid via Tempus.

5 dagar/ läsår har vi stängt för planeringsdagar. Var 4:e tisdag stänger vi 16:30 för APT.

Lärandeområden och dokumentation

Förskolan arbetar med de fyra lärandeområdena: Språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik. Personalen dokumenterar lärandet genom att intervjua och fotografera barnen. Både barn och vårdnadshavare får ta del av dokumentationen. Genom arbetet med dokumentation kan vi hjälpa barnen att reflektera över sin egen utveckling.

Sunnanängs förskola har som mål att ge varje barn en trygg, positiv utmanande och inbjudande pedagogisk lärandemiljö.

Maten på förskolan

På förskolan lagas frukost och mellanmål samt sallader och övriga grönsaker. Lunchen tillagas på Bosgårdsskolan.

Öppettider

Förskolan har öppet måndag – fredag och som regel mellan kl. 06.15 - 18.00.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Sunnanängs förskola

Självservice & blanketter