Sök

Närvaro och utvecklingssamtal

Tempus och Unikum är två webbverktyg som används inom förskolan i Varbergs kommun. Tempus för schema och närvaro och Unikum för dokumentation.

Schema och närvaro

Tempus är ett webbaserat verktyg för närvaroregistrering i förskola och fritidshem. Tempus hjälper vårdnadshavare och personal att registrera scheman och hantera barnens närvaro vilket ger mindre administration för personalen och mer pedagogisk tid med barnen.

Tempus gör det enkelt för vårdnadshavare att sätta scheman hemifrån via dator eller smartphone, dygnet runt. Genom Tempus kan man även skicka meddelanden om barnens frånvaro eller vem som hämtar barnet, då Tempus gör det möjligt att få direkt tillgång till denna information.

När barn kommer till förskolan på morgonen nuddas barnet in av personal eller vårdnadshavare. Närvaron sparas på Tempus direkt och blir synlig för vårdnadshavare, personal och administration. När det är dags att gå hem nuddas barnet ut på samma sätt.

Anmälan om frånvaro till förskola görs i Tempus.

Dokumentation och utvecklingssamtal

Från och med höstterminen 2019 använder alla förskolor i Varbergs kommun Unikum för dokumentation av barns kunskapsutveckling och information från verksamheten till vårdnadshavare.

Minst en gång varje år ska förskolans personal och barnets vårdnadshavare genomföra ett individuellt utvecklingssamtal om barnets utveckling och lärande. Det är förskolans personal som bokar in vårdnadshavare på lämplig tid, ofta i ansluning till lämning eller hämtning då barnet kan vara i verksamheten under samtalet.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter