Sök

Ugglans förskola - I Ur och Skur

Förskolan Ugglan - I Ur och Skur ligger på Mandelgatan i Träslöv, nära Furubergsskolan. Grunden till I Ur och Skur-pedagogiken är det upplevelsebaserade lärandet, det vi lär med sinnet stannar i minnet.

Barnen får sina behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställda genom en nära relation till naturen. De vuxna är aktiva och nära barnen: medupptäckande, medundersökande, medagerande och medupplevande. I Ur och Skur är grundat av Friluftsfrämjandet och en stor del av personalen har därför Friluftsfrämjandets ledarutbildningar.

Vår största lärmiljö

Vi är ute största delen av dagen, anpassat efter årstid. Mellanmål och förmiddagsfika äter vi alltid utomhus och ibland lagar vi det över öppen eld eller på stormkök. Spela spel, bygga lego, måla, läsa böcker: det mesta vi kan göra inne går också att göra ute och vi arbetar mycket med att skapa tillgänglighet för olika typer av aktivitet. Uterummet är vår största lärmiljö.

En inspirationskälla

I närheten av förskolan finns alla typer av natur; underbar bok-, gran- och blandskog att bygga kojor i, vatten att studera smådjur och fåglar vid, klippor att klättra på och hoppa ifrån, ängar och gläntor där vi kan sitta och fika. Allt detta är en fantastisk inspirationskälla och naturen erbjuder en oändlig uppsjö av lekmaterial till alla barnens lekar. I leken stimuleras fantasin, kreativiteten, rörelseförmågan och den sociala kompetensen.

Förskolans vision

Ugglans vision är att vara en varm, välkomnande förskola där alla känner sig sedda och respekterade. Varje barn är en viktig del av vår helhet. Vi vill förmedla en känsla av att uppskatta och värna om naturen: det man tycker om bryr man sig om. På så vis lägger vi en grund för ett fortsatt natur- och miljöintresse, förutsättningar och färdigheter att ha nytta av i hela livet.

Öppettider

Förskolan har öppet måndag – fredag och som regel mellan kl. 06.30 - 17.30  (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Ugglans förskola - I ur och skur

Självservice & blanketter