Sök

Valinge förskola

Valinge förskola ligger i det lilla samhället Valinge, ca 15 km öster om Varberg, omgärdad av skog och ängar. Förskolan har tillgång till två byggnader som ligger bredvid varandra med gemensam gård.
Barnen är uppdelade i två grupper efter ålder. I dagsläget är båda dessa grupperna tillsammans som en avdelning en stor del av tiden.

Arbetar naturinriktat

På Valinge förskola står utevistelse i centrum. Den största delen av den pedagogiska verksamheten bedrivs utomhus, där pedagogerna undervisar naturinriktat utifrån Lpfö- 18. Bland mycket annat erbjuds barnen ”Vilseskola” där de får lära sig vad de ska göra om de går vilse i skogen och äventyrspedagogik där man på ett lekfullt sätt får lära sig att samarbeta för att lösa olika frågeställningar på ett lekfullt sätt. När barnen är utomhus inspireras de av naturen. Barnen får tillfälle att använda alla sina sinnen. Där kan de lukta på grankåda, lyssna på suset i träden, känna på mossan etc. i det oändliga.

Pedagoger och barn arbetar tillsammans med Grön flagg och hållbar utveckling. Personalen undervisar barnen om och visar på naturens växlingar, kretslopp och hur man ska vårda miljön.

Förskolans likabehandlingsplan

Pedagogerna utgår i undervisningen från att varje barn är unikt. Vår ambition är att lära barnen att de ska vara stolta över sig själva och att de duger som de är. Förskolan har en likabehandlingsplan som uppdateras kontinuerligt. Likabehandlingsplanen beskriver hur vi arbetar förebyggande med att förhindra diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling på förskolan.

Öppettider

Förskolan har öppet måndag – fredag och som regel mellan kl. 06.30 – 17:00 (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma mellan förskolor.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Valinge förskola

Självservice & blanketter