Sök

Vidhöge förskola

Vidhöge förskola ligger i centrala Veddige med närhet till skog, lekplatser, bibliotek och Vidhögeskolan. Förskolan har tre hemvister; Rymden, Ängen och Havet. Varje hemvist grupperar sig sedan i olika avdelningar. Vi har ett gott samarbete på hela förskolan. Det skapar en stor trygghet för barn, vårdnadshavare och personal.

Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barnen som deltar. Ett positivt förhållningssätt och bemötande är viktigt för oss på Vidhöge förskola. Vi vill att alla dagligen ska känna glädje tillsammans, både barn, föräldrar och personal.

Vi uppmuntrar barnens lek genom att leken får utrymme, tid och inspirerande material. Stor vikt läggs vid lärmiljöerna och barns inflytande. Barnen ska känna att de är delaktiga och att de är med och påverkar verksamheten och dess innehåll.

Delaktighet och inflytande

Förskolan har en utmanande och inspirerande gård, där barnen leker och utforskar tillsammans. Naturen runt förskolan används också i det dagliga lärandet.

Verksamheten utgår naturligtvis från förskolans läroplan, där normer och värden, utveckling och lärande samt delaktighet och inflytande är viktiga delar.

Tillsammans med vårdnadshavarna lägger vi grunden för ett livslångt lärande. Genom daglig kontakt med vårdnadshavarna när de hämtar och lämnar barnen, via Tempus och utvecklingssamtal skapar personalen ett gott samarbete med vårdnadshavarna.

Maten på förskolan

Maten på Vidhöge förskola tillagas på Vidhögeskolan. I förskolans kök finns personal som serverar lunch och gör frukost och mellanmål till barn och personal. Barnen har fruktstund på förmiddagen och senare på eftermiddagen.

Öppettider

Förskolan har öppet måndag – fredag och som regel mellan kl. 06.00 - 18.00  (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma mellan förskolor.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Vidhöge förskola

Skolgatan 10 A
432 67 Veddige

Hitta på karta Länk till annan webbplats.

Självservice & blanketter