Sök

Ankarskolan

Fyra barn i skolan som tittar på sina ipads.

Ankarskolan är en modernt utrustad f-9-skola som är belägen i Träslövsläge, sydväst om centralorten Varberg med närhet till hav och natur. I skolans luftiga och fräscha lokaler går det cirka 600 elever.

Vår skolgård med hinderbana, multiplan, flertal gungor och sandlådor lockar till lek och rörelse. En ljus och genomtänkt inomhusmiljö bidrar till en god lärmiljö under elevernas hela skoldag.​

Ankarskolan är en framgångsrik skola med goda resultat och hög ambitionsnivå hos både personal och elever. Skolan har en stor andel behöriga lärare och engagerad personal. Skolan har utvecklingsfokus och har under de senaste åren valt att satsa på ett formativt arbetssätt och kollegialt lärande för att vidareutveckla undervisningen. I det dagliga arbetet fokuserar lärarna på tydlighet och struktur i undervisningen och kommunicerar/informerar via den digitala plattformen Unikum. ​

Tillsammans med eleverna arbetar vi på skolan med att stärka den inre motivationen och ett med åldern ökat ansvarstagande. I vår utvecklingsplan finns en ambition att möta framtiden genom fortsatt undervisningsutveckling för att nå vår vision;

Ankarskolan är en skola där alla elever får möjlighet att utveckla sin självkänsla, finna sin inre motivation och lära sig ansvarstagande för det egna lärandet och sina egna handlingar. Alla elever erbjuds en likvärdig utbildning med god kvalitet i en stimulerande och trygg miljö.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

För vårdnadshavare

Konkatuppgifter till skolan finns på Unikum.

Självservice & blanketter