Sök

Bockstensskolan

Fyra barn i skolan som tittar på sina ipads.

Bockstensskolan är en skola och ett fritidshem för åk F-5 i centrala Varberg. Runt skolan finns friluftsområde med fotbollsplaner, utegym, löparslinga, ishall och en simhall som i nuläget byggs om. När eleverna gått ut åk 5 går de sedan vidare till Håstensskolan.

Vi lägger stort fokus vid elevers och personals välbefinnande och arbetar med gemensamma metoder för att stärka elevernas tillit till sin egen förmåga, sin möjlighet att göra rätt val i livet och stärka elevernas självkänsla. Vi ser elevernas ansträngningar till att nå sina mål som minst lika viktiga som måluppfyllelsen i sig.

Vi vill ge barnen medel för en hälsosam livsstil genom att visa dem idrottens betydelse för välbefinnandet. Vi har därför mer idrott på schemat och vi har en pulshöjande aktivitet varje dag för alla barn. På detta sätt hoppas vi öka koncentrationsförmågan, synen på idrott samt skapa gemenskap på skolan. För att skapa gemenskap och känna träningens betydelse ordnar vi också gemensam träning för all personal.

Arbetsmiljön för eleverna är viktig för oss och vi utvecklar den fortlöpande för att möta gruppernas olika behov. Klassrum och andra lärmiljöer ser därför olika ut och vi använder olika metoder och verktyg för att tillgängliggöra miljön och undervisningen i så stor utsträckning som möjligt. Till hjälp har vi skolans flexpedagoger som har till uppdrag att stärka skolans kunskap och metoder kring tillgängliga lärmiljöer.

Lärare i skola och på fritidshem arbetar inom årskursvisa arbetslag och inom skolan har vi två-lärarskap. Genom att förlägga stor del av arbetstiden och fortbildningen inom arbetslagen så skapar vi arbetslag där reflektion, elevfokus och mod att våga prova nytt står i centrum. För att stödja detta arbetar vi med undervisningsnära, kollegial fortbildning samt elevhälsamöten tillsammans med elevhälsoteamet regelbundet.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

För vårdnadshavare

Konkatuppgifter till skolan finns på Unikum.

Självservice & blanketter