varningsikon

2023-06-02

Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Det är torrt i skog och mark, risken för brand är mycket stor. Därför är det eldningsförbud i Varbergs kommun från 1 juni. Var även fortsatt sparsam med dricksvattnet.

Läs mer om Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Sök

Pappersfri skolstart

I vår e-tjänst Skolstart elevinformation kan du som vårdnadshavare lämna kontaktuppgifter, anmäla specialkost, lämna samtycke om publicering av bilder, ta del av information kring digitala verktyg och godkänna villkor för elevskåp.

E-tjänst Elevinformation skolstart

Lämna eller uppdatera kontaktuppgifter

Vi behöver rätt kontaktuppgifter till dig, ditt barn och extra anhörig. Det är viktigt att skolan vid behov kan komma i kontakt med dig eller någon annan person i barnets närhet.

Anmäla specialkost

Behöver ditt barn specialkost? Anmäl ifall barnet har matallergier eller är i behov av anpassad måltid, så har köket koll på detta. Vid alternativ matsedel behövs intyg.

Lämna samtycke om publicering av bilder och film

När skolan vill publicera bild och film på ditt barn som andra vårdnadshavare kan ta del av, behöver skolan ha ett samtycke från dig. Samtycket ska lämnas när ditt barn börjar i förskoleklass alternativt börjar på ny skola. Du kan återkalla ditt samtycke när du vill, men då behöver du kontakta skolan.

Ta del av information och de allmänna riktlinjerna för digitalt verktyg

I Varbergs kommun får elever i grundskolan tillgång till ett personligt digitalt verktyg. Detta som ett led för att stärka lärmiljön så att eleven får möjlighet att använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling och utvecklar digital kompetens, enligt nationella krav i läroplan. Du som vårdnadshavare till barn i årskurs 1, 4 och 7 ska ta del av informationen och de allmänna riktlinjerna för digitalt verktyg.

Godkänna villkor för elevskåp

Ditt barn kommer att bli tilldelad ett skåp mellan årskurs 4 och 7, beroende på vilken skola barnet går. För att bli tilldelad ett skåp ska du som vårdnadshavare godkänna vissa villkor.

Att använda e-tjänsten Skolstart elevinformation

BankID

Du behöver ha e-legitimation (BankID) och en e-postadress för att kunna använda tjänsten.

Vid skyddad identitet

Tjänsten ska inte användas vid skyddad identitet! Vänd dig till skolan för ytterligare information.

Barn utan svenskt personnummer

Har barnet inget svenskt personnummer ska istället en blankett fyllas i. Blanketten hittas på e-tjänsten.

Signering av barnets båda vårdnadshavare

Ärendet ska signeras av barnets båda vårdnadshavare. Vänd dig till skolan ifall båda vårdnadshavarna inte har möjlighet att signera.

Familjer där den vuxne inte är vårdnadshavare

I familjer där den vuxne inte är vårdnadshavare, tex familjehem, behöver blankett fyllas i och lämnas till barnets klassföreståndare. Blanketten hittas på e-tjänsten.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter