Sök

Buaskolan

Fyra barn i skolan som tittar på sina ipads.

Buaskolan ligger i Bua, ett samhälle beläget vid kusten två mil norr om Varberg. Skolan är en F-6 skola med ca 262 elever och ca 40 personal.

Integrerat med skolan finns fritidshemmet med drygt 100 barn. Skolan har också en aktiv föräldraförening och samarbete med den lokala pensionärsföreningen.

På Buaskolan strävar vi efter största möjliga lärande, där alla elever inkluderas och möts utifrån sina behov och förutsättningar. Eleverna är med påverkar sitt lärande och vet vad de behöver kunna för att klara kunskapskraven. Läroplanen är formulerad i tydliga mål och visar vad eleverna skall arbeta med för att utvecklas under alla sina år i skolan och i fritidshemmet. Pedagogerna har god insikt om elevernas lärande vilket bidrar till hög måluppfyllelse. Genom ämnesdidaktiskt kollegium utvecklar lärarna sin undervisning och skapar genom sitt samarbete goda förutsättningar för en rättvis och likvärdig bedömning.

Skolan kännetecknas av ett stort engagemang och god kollegial anda i alla verksamheter.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

För vårdnadshavare

Kontaktuppgifter till skolan finns på Unikum.

Självservice & blanketter