Sök

Håstensskolan

Fyra barn i skolan som tittar på sina ipads.

Håstensskolan är en 6-9 skola belägen i ett vackert aktivitets- och naturområde på cykelavstånd från centrala Varberg. På skolan arbetar cirka 45 medarbetare som tillsammans utbildar och stöttar 400 elever. Håstensskolan tar emot elever från Bockstensskolan och Furubergsskolan.

Håstensskolans verksamhet följer de kommungemensamma målen i verksamhetsplanen för förskole- och grundskoleförvaltningen. De tre övergripande målen Skola för alla, Motivation för lärande och Tillit för förbättring är grunden för skolans vision och utvecklingsarbete där alla elever ska ges en differentierad undervisning som anpassat möter elevens kunskap och fortsatta utveckling.

Utvecklingsarbeten som prioriterats och pågår på skolan är bland annat ämnesdidaktiskt kollegium, språkutvecklande arbetssätt och ökad trygghet och trivsel. Håstensskolan samarbetar också med omvärlden i studie- och yrkesvägledningens generella perspektiv som stärker elevers valkompetens.

Lärarna på Håstensskolan arbetar i årskursvisa arbetslag och två rektorer leder arbetet på skolan. Elevhälsaarbetet är systematiserat och återkommande, och bygger på ett salutogent arbetssätt där vi arbetar främjande och förebyggande.  

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

För vårdnadshavare

Konkatuppgifter till skolan finns på Unikum.

Självservice & blanketter