Sök

Påskbergsskolan

Fyra barn i skolan som tittar på sina ipads.

Påskbergsskolan är en F-9 skola som ligger i centrala Varberg och har cirka 520 elever. Skolan har ljusa, rymliga lokaler med möjlighet att anpassa till önskad lärmiljö. Den stimulerande utemiljön inbjuder till möjligheter för lärande utanför skolan.

Skolans vision
Påskbergsskolan präglas av tanken om allas lika värde, delaktighet och möjlighet att växa, en skola där alla ska lyckas. Vi ska vara en skola där alla är trygga, känner delaktighet, ansvarstagande och lust att lära.

På skolan arbetar engagerade pedagoger som lägger tid och kraft på att skapa en lugn och trygg skola, vilket medför ett gott arbetsklimat för elever och personal. Pedagogerna arbetar för att alla elever ska nå målen och komma längre i sin kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar. Skolan arbetar förebyggande och främjande och har rutiner för att upptäcka elever med eventuellt behov av särskilt stöd.

Vår verksamhet i skola och fritidshem genomsyras av systematisk analys och utveckling av undervisningen som utgår från elevernas förförståelse.
Vårt värdegrundsarbete präglas av ett normkritiskt förhållningssätt inom hela verksamheten.
Vi värnar om de estetiska lärprocesser som är kopplade till läroplanen och vi har bland annat körverksamhet på skolan.


ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

För vårdnadshavare

Konkatuppgifter till skolan finns på Unikum.

Självservice & blanketter