Sök

Rolfstorps skola

Fyra barn i skolan som tittar på sina ipads.

Rolfstorp skola ligger mitt i det lilla samhället Rolfstorp, 1,5 mil öster om Varberg. Det är en F-4 och 7–9 skola med omkring 200 elever.

I mars 2020 togs beslutet att Rolfstorps skola ska bli en F-9 skola. Till läsåret 2020/2021 börjar årskurs 4 på Rolfstorps skola och när läsåret 2022/2023 startar kommer alla årskurser att finnas på skolan.

Skolans fritidshem är integrerat i skolans lokaler och här arbetar engagerad personal för att ge eleverna en meningsfull sysselsättning efter skoldagens slut.

Rolfstorp skolas arbete präglas av arbetsglädje, trygghet, ansvarstagande och kontinuitet. Samtlig personal arbetar för att skolan ska vara en trygg och stimulerande lärmiljö, en förutsättning för att eleverna ska få de kunskaper och värderingar som skolan vill förmedla.

Det finns också ett elevhälsoteam bestående av rektor, skolsköterska, kurator, socialpedagog, skolpsykolog och specialpedagog som arbetar med elevhälsofrågor. Himledalens föräldraförening arbetar aktivt och engagerat för Rolfstorp, Skällinge och Göthrik skolor.

”Vi tillsammans arbetar för att alla elever ska få en bra och meningsfull utbildning, i en trygg skolmiljö, där vi bemöter varandra respektfullt.”

ikon

Kontakta oss

Skoladministratör Rolfstorps skola

Sandra Alfredsson

076-635 91 47

Varberg direkt

För vårdnadshavare

Konkatuppgifter till skolan finns på Unikum.

Självservice & blanketter