Sök

Lov och ledighet

Här finns läsårstider, lov och ledigheter för elever i grundskolan samt information om hur ansökan om ledighet för elever i grundskolan går till.

Läsåret 2021/2022

Alla kommunala grundskolor i Varberg har samma läsårstider.
Grundskolans läsårstider höstterminen 2021 samt vårterminen 2022 finns här. Öppnas i nytt fönster.

Ansök om ledighet i grundskolan

Som vårdnadshavare ska du ansöka om ledighet när ditt barn inte kan närvara i skolan. Ansökan om ledighet görs via Skola24. Läs mer på varberg.se/skola24. Öppnas i nytt fönster.

Innan du ansöker om ledighet, tänk på att i första hand utnyttja ordinarie lovdagar. Ledighet vid nationella prov beviljas endast vid undantagsfall.
Datum för de nationella proven hittar du här. Länk till annan webbplats.

En elev i grundskolan beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Kortare ledighet innebär en frånvaro på 1-3 skoldagar per läsår. Längre ledighet innebär ledighet mellan 3-10 skoldagar per läsår. Ledighet  utöver 10 dagar beviljas endast vid synnerliga skäl. Rektor beviljar längre ledigheter. Mer information finns i Varbergs kommuns policy för elevs ledighet. Länk till annan webbplats. (pdf, 216.7 kB)

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter