Sök

Skällinge skola

Fyra barn i skolan som tittar på sina ipads.

Skällinge skola ligger i det lilla samhället Skällinge, 2 mil öster om Varberg. Det är en F-3 skola med omkring 60 elever.

Om beslut tas i mars 2020, om att Rolfstorp skola ska bli en F-9 skola, kommer eleverna från årskurs 4 att gå i Rolfstorp skola. Skolans fritidshem är integrerat i skolans lokaler och här arbetar engagerad personal för att ge eleverna en meningsfull sysselsättning efter skoldagens slut.

Skällinge skolas arbete präglas av arbetsglädje, trygghet, ansvarstagande och kontinuitet. Samtlig personal arbetar för att skolan ska vara en trygg och stimulerande lärmiljö, en förutsättning för att eleverna ska få de kunskaper och värderingar som skolan vill förmedla.

Det finns också ett elevhälsoteam bestående av rektor, skolsköterska, kurator, socialpedagog, skolpsykolog och specialpedagog som arbetar med elevhälsofrågor. Himledalens föräldraförening arbetar aktivt och engagerat för Rolfstorps, Skällinges och Göthriks skolor.

”Vi tillsammans arbetar för att alla elever ska få en bra och meningsfull utbildning, i en trygg skolmiljö, där vi bemöter varandra respektfullt.”

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

För vårdnadshavare

Konkatuppgifter till skolan finns på Unikum.

Självservice & blanketter