Sök

Vidhögeskolan

Fyra barn i skolan som tittar på sina ipads.

Vidhögeskolan är en F-9 skola med cirka 600 elever och 85 personal. Skolan är belägen i kommunens norra del, mitt i samhället Veddige med goda kommunikationer både till Varberg och kranskommunerna.

Skolan är uppdelad i arbetslag utifrån årskurs. Vårt upptagningsområde sträcker sig över ett stort geografiskt område och vi tar emot elever från mindre skolor i år 4 och 6.

På vår skola tycker vi att det är viktigt med trygghet och trivsel både för elever och personal och eleverna på skolan har tillgång till elevhälsans personal alla dagar i veckan. Andra områden som vi prioriterar är att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla våra elever, både kring den fysiska och pedagogiska miljön. Vi har även Flex-verksamheter för elever i alla årskurser.

Alla klasser har hemklassrum med tillhörande grupprum och det finns väl utrustade specialsalar för de praktisk/estetiska ämnena. Det finns även goda möjligheter inom ämnet idrott då vi har tillgång till olika idrottshallar, simhall, ishall samt en utemiljö som främjar rörelse.

Vidhögeskolan är en pilotskola i Varbergs kommun vad det gäller införandet av Chromebook vilket innebär att de flesta årskurser och alla lärare kommer att ha tillgång till detta digitala verktyg. Ipads är också ett digitalt verktyg som elever i de yngre åldrarna använder i undervisningen. Vi arbetar aktivt för att utveckla våra digitala lärmiljö och har tillgång till IT-stöd både för elever och personal.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

För vårdnadshavare

Kontaktuppgifter till skolan finns på Unikum.

Självservice & blanketter