Sök

Arrendeavgifter Apelviken

Nu förnyas arrendekontrakten i Apelviken och du som arrenderar en tomt får information per post av oss.

Vi har sagt upp samtliga bostadsarrendekontrakt inom området Apelviken för att förnya avtalen med nya villkor från och med 2021-01-01. Det är framför allt arrendeavgifterna som ändras under nästa avtalsperiod. Uppsägningarna skickas ut till dig som arrenderar mark i slutet av september.

Nya arrendeavgifter:

  • För tomter med 75 kvm byggrätt begärs en arrendeavgift om 38 000 kr/år
  • För tomter med 45 kvm byggrätt gäller en arrendeavgift om 25 000 kr/år
  • För tomter med 35 kvm byggrätt gäller en arrendeavgift om 21 000 kr/år


Den nya arrendeperioden ska löpa från och med 2021-01-01 - 2025-12-31.

Du som arrendator har fram till den 1 december 2019 på dig att svara oss om du godkänner villkorsändringarna eller inte.

Har du en arrendetomt som ska friköpas?

Arrendekontraktet mellan dig och Varbergs kommun gäller fram tills den dag friköpet är klart. Eftersom vi i dagsläget inte har ett klart datum för kommande friköp av etapp III, område Havsvägen, behöver även du som har för avsikt att friköpa din arrendetomt svara på villkorsändringen.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Markförvaltare

Leif Andersson

E-post: leif.andersson3@varberg.se

Självservice & blanketter