Sök

Alkohol

Här kan du som vill sälja eller servera alkohol läsa mer om tillståndsfrågor och serveringsbestämmelser.

Alkoholservering

Servering av spritdrycker, vin, starköl och annan jäst alkoholdryck får bara göras av dig som har serveringstillstånd. Du ansöker om serveringstillstånd hos kommunen.

Serveringstillstånd – Här kan du ansöka om tillstånd och anmäla förändringar Länk till annan webbplats.

Socialförvaltningens tillståndshandläggare handlägger din ansökan enligt reglerna i alkohollagen och kommunens riktlinjer. Därefter beslutar socialnämnden om att bevilja eller avslå ansökan om serveringstillstånd.

Kommun och polis utövar tillsyn över de verksamheter som beviljats serveringstillstånd. Beslut om eventuella påföljder vid missförhållanden tas av socialnämnden. Tillståndshandläggarna ansvarar också för registrering och tillsyn av folkölsförsäljning. Den som säljer eller serverar folköl ska anmäla detta till kommunens tillståndshandläggare.

Alkohollagen är en social skyddslagstiftning

Alkohollagen är en social skyddslag med syfte att begränsa alkoholens negativa skadeverkningar. Alkoholpolitiska hänsyn har företräde framför näringspolitiska. Servering av alkoholdrycker ska ske enligt reglerna i alkohollagen, föreskrifter och kommunens riktlinjer.

Alkohollagen Länk till annan webbplats.

Riktlinjer för alkoholservering i Varbergs kommun Pdf, 524.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Utbildning i ansvarsfull alkoholservering

Kommun, polis, krögare och ordningsvakt samverkar i ett nätverk som varje år erbjuder utbildning i ansvarsfull alkoholservering för krögare och övrig personal som serverar alkoholdrycker eller på annat sätt ansvarar för ordning, nykterhet och säkerhet på serveringsstället. Utbildningen ger ökade kunskaper om alkohollagen, sociala och medicinska effekter av alkohol och konflikthantering. Läs mer om utbildningen på Ansvarsfull Alkoholservering i Halland.  Länk till annan webbplats.

Krögarträffar

Den som har serveringstillstånd är välkommen på de krögarträffar som tillståndsenheten har två gånger om året. Kontakta tillståndshandläggarna för mer information.

Kommunens policy för alkohol och droger

Kommunens politiska mål i det förebyggande arbetet mot alkohol och droger beskrivs i Alkohol och drogpolicy för Varbergs kommun Pdf, 73.7 kB.

Samarbete med Skatteverket

Vi samarbetar med Skatteverket. Läs mer om samarbete mellan tillståndshandläggarna och Skatteverket Pdf, 847.7 kB, öppnas i nytt fönster.

ikon

Kontakta oss

Tillståndsenheten

Besöksadress: Västra Vallgatan 12 B


Helén Albino Andersson

Tillståndshandläggare

0340-883 53

helen.albino.andersson@varberg.se 


Susanne Apelqvist

Tillståndshandläggare

0340-887 78

susanne.apelqvist@varberg.se


Maria Björcke
Tillståndshandläggare

0340-889 77

maria.bjorcke@varberg.se


Självservice & blanketter