Sök

Drogförebyggande arbete

Varbergs kommun håller kurser i  Ansvarsfull Alkoholservering för personal som bedriver alkoholservering och är viktiga för ordning, nykterhet och säkerhet i dessa verksamheter.

Ansvarsfull Alkoholservering erbjuds krögare, serveringspersonal, entrévärdar och ordningsvakter. Kursen hålls årligen under två heldagar och innehåller bland annat information om alkohollagen, alkoholens sociala och medicinska effekter, droganvändning/drogtecken samt konflikthantering. Samverkan kring Ansvarsfull Alkoholservering sker mellan kommun, polis, krögare och ordningsvakt genom nätverk, möten och krögarträffar.  

Mer information finns på Ansvarsfull Alkoholservering Halland Länk till annan webbplats..

Utbildning i ansvarsfull alkoholservering

Utbildningen består av två heldagar:

Datum: 14-15 juni 2022 (kl. 8.30-17.00 med flera inlagda pauser)

Plats: Mötesinbjudan och schema skickas till deltagare som fått en plats.

Utbildningen är kostnadsfri. Kursmaterial erhålls digitalt.

Anmälan: via mejl till tillstandshandlaggare@varberg.se senast den 7 juni 2022. Anmälan ska innehålla namn, serveringsställe, mobilnummer och mejladress.

Läs mer om utbildningen i inbjudan - Utbildning i ansvarsfull alkoholservering Pdf, 225.1 kB, öppnas i nytt fönster.

ikon

Kontakta oss

Tillståndsenheten

Besöksadress: Västra Vallgatan 12 B

tillstandshandlaggare@varberg.se


Helén Albino Andersson

Tillståndshandläggare

0340-883 53

helen.albino.andersson@varberg.se 


Susanne Apelqvist

Tillståndshandläggare

0340-887 78

susanne.apelqvist@varberg.se

Självservice & blanketter