Sök

Alkohol, tobak- och nikotinprodukter samt receptfria läkemedel

För att få servera öl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker måste det finnas ett serveringstillstånd. Socialnämnden ansvarar för handläggningen av ärenden om serveringstillstånd och har tillsyn över de serveringar som finns i kommunen. Socialnämnden har också tillsyn över folköl, tobak och försäljning av vissa receptfria läkemedel.

ikon

Kontakta oss

Tillståndsmyndigheten

Besöksadress: Västra Vallgatan 21 B

Inkorg för ansökan, anmälan och frågor:

tillstandshandlaggare@varberg.se


Helén Albino Andersson

Tillståndshandläggare

0340-883 53

helen.albino.andersson@varberg.se 


Susanne Apelqvist

Tillståndshandläggare

0340-887 78

susanne.apelqvist@varberg.se


Maria Björcke
Tillståndshandläggare

0340-889 77

maria.bjorcke@varberg.se


Självservice & blanketter