Sök

Skyltning, varuställ och affischering

För ett snyggt och enhetligt utseende på skyltning och affischering, finns riktlinjer för hur detta får ske. De ska också säkerställa att skyltning inte utgör trafikfara, hindrar framkomlighet eller utgör någon olycksrisk.

Bild på trottoarpratare som är handikappvänlig

Reklamskyltar, varuställ och flaggor

För att få placera reklamskyltar och varuställ på offentlig plats utanför en butik, krävs tillstånd av polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och att avgift enligt gällande taxa är betald.

Taxa för upplåtelse av offentlig plats Pdf, 4.1 MB.

Reklamskyltar ska vara placerade omedelbart i anslutning till verksamheten. Skyltar ska finnas i en ram och får inte hindra framkomligheten.

Hamn- och gatunämnden har tagit fram riktlinjer Pdf, 271 kB. för hur reklamskyltar och varuställ får se ut och ska placeras. Beachflaggor är inte tillåtna i innerstaden för varuexponering och skyltning. De är tillåtna vid evenemang inom evenemangsområdet.

Tillfällig affischering och skyltning

I Varbergs centralort finns sex särskilt avsedda platser för tillfällig affischering och skyltning med bockar eller andra anordningar. För att få sätta upp skyltar/affischtavlor på dessa platser krävs tillstånd av polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och att avgift enligt gällande är betald.

Taxa för upplåtelse av offentlig plats Pdf, 4.1 MB.

Du kan bara få tillstånd för tillfällig affischering i samband med offentliga evenemang, till exempel inför sportevents, konserter, festivaler och liknande. Skyltar/affischtavlor får sättas upp tidigast två veckor före evenemanget och ska plockas bort efter tillståndstidens slut, det vill säga senast dagen efter evenemanget har avslutats.

Hamn- och gatunämnden har tagit fram riktlinjer Pdf, 93.5 kB. för hur och på vilka platser affischering och skyltning får ske.    

Karta Pdf, 231.5 kB. över de sex affischeringsplatserna inom Varbergs centralort.

ikon

Kontakta oss

Offentlig plats

Hamn- och förvaltningen

offentligplats@varberg.se


Handläggare upplåtelser

Anna-Carin Karlsson

Hamn- och gatuförvaltningen
070-820 68 31

offentligplats@varberg.se


Britt-Marie Svensson
Hamn- och gatuförvaltningen

073-305 19 59

offentligplats@varberg.se

Självservice & blanketter