Sök

Placering av uteserveringar

En uteservering i Varberg

Exempel på uteservering i Varberg.

Är du intresserad av att sätta upp en uteservering utanför din verksamhet?

I Varbergs stadskärna finns det riktlinjer som anger hur en uteservering ska utformas och placeras i förhållande till din verksamhet på allmän platsmark. Riktlinjen gäller för området inom Västra Vallgatan, Magasinsgatan, Östra Vallgatan och Södra Vallgatan. Uteserveringar utanför detta området eller på kvartersmark omfattas inte av riktlinjerna. 

Här kan du läsa mer om kommunens riktlinjer.

Taxa

Vi tar vanligtvis ut en taxa för dig som vill sätta upp en uteservering eftersom det innebär att du använder kommunal mark. Hamn- och gatunämnden har beslutat att slopa avgifterna för uteserveringar under 2021.

Beslut om slopade avgifter Pdf, 307 kB. (Pdf, 307 kB).

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.

ikon

Kontakta oss

Utvecklare Offentlig plats

Självservice & blanketter