Sök

Placering av uteserveringar

En uteservering i Varberg

Exempel på uteservering i Varberg.

Är du intresserad av att sätta upp en uteservering utanför din verksamhet?

I Varbergs stadskärna finns det riktlinjer som anger hur en uteservering ska utformas och placeras i förhållande till din verksamhet på allmän platsmark.

Riktlinjer för uteserveringar

Riktlinjen gäller för området inom Västra Vallgatan, Magasinsgatan, Östra Vallgatan och Södra Vallgatan. Uteserveringar utanför detta området eller på kvartersmark omfattas inte av riktlinjerna. 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.

ikon

Kontakta oss

Utvecklare Offentlig plats

Självservice & blanketter