varningsikon

2024-02-26

Uppdatering av varberg.se den 27 februari

Tisdagen den 27 februari kan det stundtals vara svårt att nå varberg.se och våra andra webbplatser på grund av att vi lanserar en ny version av vår webbplats. Vi ber om ursäkt för eventuellt besvär detta orsakar.

Läs mer om Uppdatering av varberg.se den 27 februari

Sök

Avfall från verksamheter

Du som driver ett företag är skyldig att ha kunskap om det avfall som uppkommer i verksamheten. Du ska kunna bedöma de risker som avfallshanteringen innebär, och använda möjligheter till återvinning.

Hur ska avfallet förvaras och hanteras?

Allt avfall ska förvaras på ett sätt som minimerar riskerna för utsläpp till mark och vatten. Det kan till exempel innebära att avfall förvaras i tydligt märkta kärl, invallat på hårdgjorda och täta ytor samt att det står under tak.

Vem får transportera och ta emot ditt avfall?

När ett företag lämnar ifrån sig sitt avfall är man som verksamhetsutövare skyldig att först kontrollera att transportören av avfallet har de tillstånd som krävs. För farligt avfall måste du föra anteckningar om den mängd avfall som uppkommer årligen och till vem som avfallet lämnas för vidare hantering. Från och med 1 augusti 2020 utökades och ändrades Naturvårdsverkets föreskrifter gällande anteckningsskyldigheten. Det innebär framför allt att skyldigheten preciseras vad gäller hur och vad som ska antecknas. För de som behandlar farligt avfall har det till exempel tillkommit krav på uppgifter om resultatet av behandlingen. Det är viktigt att se över vilka krav som ställs på din verksamhet.

Det ska även upprättas ett transportdokument för varje borttransport av farligt avfall. Dokumentet ska innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, transportör, avfallsslag och avfallsmängd. Transportdokumentet ska vara undertecknat av avfallslämnaren.

Samtliga anteckningar ska sparas i minst fem år.

Det företag som transporterar avfall måste ha tillstånd eller ha gjort anmälan till länsstyrelsen. Vid små mängder avfall som uppkommer i den egna verksamheten, och som inte är klassat som farligt avfall, får ni på företaget själva utföra transporten utan anmälan eller tillstånd. Observera dock att anmälan måste göras för all transport av farligt avfall, även små mängder.

Antecknings- och rapporteringsskyldighet

Regeringen har fattat beslut om ändringar i avfallsförordningen som innebär att en utökad anteckningsskyldighet. Från och med 1 november 2020 ska anteckningarna rapporteras in till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Alla verksamheter där det uppkommer eller hanteras farligt avfall omfattas av kravet på att föra anteckningar om det farliga avfallet och att rapportera till avfallsregistret. Det finns inga nedre gränser i fråga om till exempel mängden avfall eller storlek på verksamheten.

Du ska anteckna och rapportera om du driver en verksamhet som:

  • producerar farligt avfall,
  • transporterar farligt avfall,
  • samlar in farligt avfall och hanterar farligt avfall i en insamlingsverksamhet,
  • behandlar farligt avfall,
  • mäklar eller handlar med farligt avfall

I avfallsförordningen (2020:614) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. bilaga 3 finns avfallskoder för samtliga klassade avfallstyper. Alla avfallstyper markerade med en asterisk (*) klassas som farligt avfall.

Mer information samt svar på vanliga frågor kring antecknings- och rapporteringsskyldighet och det nya avfallsregistret finns på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tillsyn

När miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gör tillsynsbesök kontrollerar vi bland annat lagring, hantering och dokumentation av avfall och farligt avfall.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter)

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Självservice & blanketter