Sök

Badanläggningar

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedriver tillsyn över kommunens badanläggningar, samt över alla bassänger, pooler, floatingtankar och liknande där företag eller föreningar erbjuder bad för allmänheten.

Anmälan

Bassängbad som upplåts åt allmänheten kräver anmälan vid start eller ombyggnad. Anmälan ska vara skriftlig och innehålla allmänna uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar så att miljö- och hälsoskyddsnämnden kan bedöma verksamheten och föreslagen lokal.

Anmälan görs via blankett som du kan hämta på Varbergs självservicesida Länk till annan webbplats. och som sedan ska skickas in till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen minst sex veckor innan lokalen tas i bruk.

En avgift tas ut för handläggningen av anmälan av bassängbad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige som justeras årligen.

Egenkontroll

Den som driver ett bassängbad ska ha god kunskap om vilka risker som finns i verksamheten för att motverka eller förebygga att olägenheter för människors hälsa uppstår (26 kap. 19 § Miljöbalken). All typ av badverksamhet måste kontrolleras rutinmässigt för att minska riskerna för de badande.

Eftersom att bassängbad är en anmälningspliktig verksamhet omfattas dessa av krav på att upprätta en egenkontroll. Det innebär att verksamheten fortlöpande ska planera och göra uppföljande kontroller av verksamheten. Delar av egenkontrollen behöver även dokumenteras. I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns beskrivet vad egenkontrollen bör innehålla samt intervall och parametrar för vattenanalyserna. I Folkhälsomyndighetens vägledning om bassängbad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar ni mer information om de vanligaste hälsoriskerna med bassängbad och hur man förbygger dem samt information om egenkontrollprogram och provtagning.

Utebliven anmälan

Om en verksamhet som omfattas av anmälningsplikt tas i bruk innan en anmälan gjorts (eller om anmälan kommer in för sent) blir verksamhetsutövaren skyldig att betala en miljösanktionsavgift.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter)

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Självservice & blanketter