varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Bygglov

nybyggt hus med byggnställningar runt

Foto: Josefine Linjer

Du måste oftast ha bygglov om du ska bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar på en byggnad. Bygglov kan också behövas för anläggningar, till exempel en campingplats eller en golfbana.

Varför behövs bygglov?

En ny byggnad måste fungera ihop med miljö, människor och verksamheter som finns runt omkring. Därför måste vi tänka till inför ändringar och nybyggnation. Ekologisk hållbarhet är en viktig sak att ta hänsyn till. Likaså att byggnaderna är säkra och upplevs som estetiskt tilltalande i sin miljö. Det är också viktigt att vi vårdar och tillvaratar byggnader och miljöer. Var och hur byggande ska ske regleras i Sveriges bygglagstiftning.

Olika regler

Bygglovsregler kan skilja sig åt beroende på om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanelagt område, det vill säga i tätbebyggt område eller på landsbygden. Generellt sett gäller att du får bygga friare utanför detaljplan. Vissa regler kan också skilja sig åt mellan olika kommuner. Därför är det viktigt att du alltid först tar reda på vad som gäller för området där just din fastighet ligger. Vill du ta del av en detaljplan kan du själv ta fram den via digitala varbergskartanlänk till annan webbplats. När du kommit in på kartan söker du i sökrutan överst till vänster på den aktuella adressen. När fastigheten visas väljer du att klicka i "Bygga, Bo & Miljö" i menyn till höger. Klicka i rutan för "Detaljplaner" och klicka igen på fastigheten på kartan. I rutan som nu kommer upp väljer du att klicka på "Öppnas i nytt fönster" så kan du nu läsa/skriva ut detaljplanen.

Ansökan om bygglov

Du kan söka bygglov på två olika sätt: Via en e-tjänst där du guidas genom de olika ansökningsstegen eller genom att fylla i en blankett som du skickar in tillsammans med efterfrågade handlingar. Under rubriken Ansökan och handlingar hittar du en beskrivning av vilka ritningar och övriga handlingar som behövs när du söker bygglov. Du kan även läsa om när du inte behöver bygglov.

Om du hellre vill söka via en blankett, kan du ladda ner den här: Ansökan om bygglovPDF (pdf, 554.9 kB). Blanketten skickar du till stadsbyggnadskontoret tillsammans med de ritningar som krävs.

Bygglovsguiden – för dig som vill veta mer

I bygglovsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du hitta utförlig information om allt som har med lov, anmälan och tillstånd att göra. Under rubriken kontakt finns kontaktuppgifter till oss som har hand om bygglovsfrågor på stadsbyggnadskontoret.

Det behövs oftast bygglov om du ska:

• Uppföra en byggnad eller anläggning

• Göra en tillbyggnad på en befintlig byggnad eller anläggning

• Väsentligt ändra en byggnads användning, till exempel ändra en
  bostad till kontor

• Uppföra murar eller plankPDF (pdf, 500.8 kB)

• Anlägga parkering

• Sätta upp skylt eller väsentligt ändra skylt inom detaljplanelagt område.  I vissa fall kan det krävas bygglov även utanför detaljplanerat område. Även om inte bygglov krävs kan det behövas tillstånd av Länsstyrelsen eller Trafikverket. Läs gärna mer på Länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Varbergs kommun har även tagit fram Riktlinjer för skyltar i Varbergs innerstadPDF (pdf, 563.1 kB) för att hålla en god skyltkultur i staden.

• Ställa husvagnar, containrar eller tält en längre tid

• Ändra fasadklädsel, kulör eller takmaterial - om du bor inom
  detaljplanelagt område

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se


Självservice & blanketter