Sök

E-cigaretter och påfyllningsbehållare

Här kan du som säljer eller vill sälja e-cigaretter få svar på frågor om hur det går till, vad det kostar och vilka regler som gäller.

Vad krävs för att få sälja e-cigaretter?

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningssbehållare kräver en anmälan till kommunens tillståndsmyndighet.

Vem ska anmäla?

Du som säljer e-cigaretter och påfyllningssbehållare ska anmäla det till kommunen. Du ska dessutom ha ett egenkontrollprogram som bland annat ska innehålla kontaktuppgifter till ansvariga personer.

Vad kostar det?

Kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift av den som säljer e-cigaretter för att kontrollera att försäljningen sker enligt reglerna. Se här vilken avgift Pdf, 283.5 kB, öppnas i nytt fönster. som gäller.

Vilka regler gäller vid försäljning av e-cigaretter?

Åldersgräns

E-cigaretter och påfyllningsbehållare får säljas till personer som fyllt 18 år. Den som lämnar ut produkterna ska kontrollera att köparen har fyllt 18 år.
Du ska ha en skylt i din butik som tydligt talar om för de som handlar vilken åldersgräns som gäller.

Marknadsföring

Det är förbjudet att marknadsföra e-cigaretter och påfyllningsbehållare i vissa fall.

Regler om förpackning

Varje förpackning till e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska förses med innehållsdeklaration. Styckesförpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska innehålla ett informationsblad. Saknas något av dessa får du inte sälja produkten.
Övergångsbestämmelser: Produkter som tillverkats eller övergått till fri omsättning före ikraftträdandet får fortsätta att tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden längst till och med den 1 januari 2018.

Påföljder

Följs inte lagen kan du förbjudas att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Det är kommunen och polisen som gör tillsyn i de butiker där produkterna säljs.

Tillverkare och importörer

För dig som är tillverkare, importör eller utövar gränsöverskridande handel tillkommer ytterligare krav. Du kan läsa mer på http://www.folkhalsomyndigheten.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Egenkontrollprogram

  • Den som ansvarar för tobaksförsäljningen ska utöva egenkontroll över försäljningen och ta fram ett skriftligt egenkontrollprogram Pdf, 396.5 kB, öppnas i nytt fönster.. Egenkontrollprogrammet ska innehålla rutiner som är kända av personalen och beskriva hur ägaren och personalen ska agera vid försäljning av e-cigaretter. Programmet ska finnas tillgängligt på försäljningsstället.
    Egenkontrollprogrammet ska t ex beskriva följande punkter:
  • Försäljningsställets namn, företagsnamn, organisationsnummer försäljningsansvarig.
  • Rutiner för årlig utbildning av personal.
  • Rutiner för information till kunderna (skylt om åldersgräns).
  • Rutiner för att kontrollera ålder (kassarutiner).
  • Rutiner för marknadsföring.
  • Rutiner för kontroll av märkning av varorna.
  • Dokumentation av att rutinerna följs.

Vad görs vid en tillsyn?

Socialförvaltningens tillståndsenhet gör oanmälda kontroller (ibland tillsammans med polis) på försäljningsställena. Vi kontrollerar att samtliga regler följs och att det finns ett godkänt egenkontrollprogram. Vi informerar om aktuella regler och lämnar material i form av broschyrer och dekaler för att underlätta att reglerna kan följas.

Vad händer om du inte följer reglerna?

Socialförvaltningens tillståndsenhet gör oanmälda kontroller på försäljningsställena. Vi kontrollerar att samtliga regler följs och att det finns ett godkänt egenkontrollprogram. Vi informerar om aktuella regler och lämnar material i form av broschyrer och dekaler för att underlätta för er att följa reglerna.

Läs mer i Lagen (2018:2088) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

ikon

Kontakta oss

Tillståndsenheten

Besöksadress: Västra Vallgatan 12 B


Helén Albino Andersson

Tillståndshandläggare

0340-883 53

helen.albino.andersson@varberg.se 


Susanne Apelqvist

Tillståndshandläggare

0340-887 78

susanne.apelqvist@varberg.se


Maria Björcke

Tillståndshandläggare

0340-889 77

maria.bjorcke@varberg.se


Självservice & blanketter