Sök

Egenkontroll för livsmedelsverksamheter

Egenkontroll är allt du gör för att säkerställa att de livsmedel som du tillhandahåller är säkra och inte hanteras på ett sätt som medför en risk för att slutprodukten blir hälsofarlig eller på annat sätt otjänlig som människoföda.

Livsmedelsföretagare ansvarar för att i verksamheten ska finnas ett system för egenkontroll anpassat efter verksamhetens art och omfattning

Systemet består av rutiner för grundförutsättningar och vid behov av en HACCP-plan. En faroanalys ska göras om vilka faror och risker som finns i råvaror och hanteringsprocesser i verksamheten och hur de tas hand om.

HACCP-plan görs i fall att faroanalysen visar att det finns CCP-er som måste övervakas och hanteras för att kunna få säkra livsmedel.

Mer information om egenkontroll finns på livsmedelverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Drottninggatan 17

Reception: 0340-882 66

mhn@varberg.se

Självservice & blanketter