Sök

Livsmedelsverksamheter

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har ansvaret för kontroll enligt livsmedelslagstiftningen. Det innebär bland annat att vi registrerar och kontrollerar livsmedelsanläggningar.

Om du planerar att starta ett livsmedelsföretag läs gärna på Livsmedelsverkets sida starta företag Länk till annan webbplats. vad du bör tänka på.

Efter att du har registrerat din livsmedelsverksamhet hos oss kommer vi att komma ut på ett första besök.

Vid våra besök kontrollerar vi att du som livsmedelsföretagare uppfyller livsmedelslagstiftningens krav i din verksamhet. Vi kontrollerar olika områden, bland annat företagets rutiner för rengöring, skadedjursbekämpning, personalhygien, underhåll av lokaler och utrustning, märkning och spårbarhet.

Ny riskklassning av livsmedelsverksamhet från 2024

Nästa år inför Livsmedelsverket en ny riskklassningsmodell för livsmedelsverksamheter. Det innebär att alla livsmedelsföretag behöver lämna in nya uppgifter och klassas om under 2023 för att följa de nya reglerna.

Vi hör av oss när det är din tur

Du som bedriver livsmedelsverksamhet i Varbergs kommun behöver inte göra något nu. Vi kommer skicka ut ett meddelande med mer information till ditt företag under vår/sommar 2023. Du lämnar enklast uppgifterna som vi behöver genom att använda den e-tjänst för omklassning som tagits fram tillsammans nationellt med andra myndigheter. E-tjänsten kan användas av firmatecknare eller annan representant för verksamheten, och kräver inloggning med e-legitimation.

Efter att du lämnat de uppgifter vi behöver skickas ett beslut om din nya riskklassning ut löpande under året och börjar gälla först 2024. Den nya riskklassningen leder till en tillsynsfrekvens, hur många tillsynsbesök verksamheten ska få under 5 år. Det kostar inget att använda e-tjänsten för att lämna nya uppgifter men det kan kosta att bli omklassad.

E-tjänsten förenklar

Om du väljer att använda e-tjänsten så kommer vissa uppgifter vara förifyllda då e-tjänsten har koppling till Bolagsverket och Skatteverket. E-tjänsten är även kopplad till kommunens register över livsmedelsverksamheter så du kommer kunna välja mellan dina registrerade verksamheter.

Mer information om riskklassningsmodellen

Du kan läsa mer om den nya modellen för riskklassning här:

Du kan läsa mer om förändringarna i reglerna för planering av kontrollen här:

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter)

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Självservice & blanketter