Sök

Egenkontroll för livsmedelsverksamheter

Egenkontroll är allt du gör för att säkerställa att de livsmedel som du tillhandahåller är säkra och inte hanteras på ett sätt som medför en risk för att slutprodukten blir hälsofarlig eller på annat sätt otjänlig som människoföda.

Livsmedelsföretagare ansvarar för att det i verksamheten ska finnas ett system för egenkontroll anpassat efter verksamhetens art och omfattning.

Systemet består av rutiner för grundförutsättningar och vid behov av en HACCP-plan. HACCP betyder Hazard Analysis and Critical Control Points (Faroanalys och kritiska styrpunkter). Det är en modell där du som företag identifierar riskerna samt hittar, styr och kontrollerar de punkter i processen som är särskilt kritiska.

Mer information om egenkontroll, grundförutsättningar och HACCP-principer finns på livsmedelverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Varberg Direkt:

0340-880 00

Självservice & blanketter