Sök

Nyttoparkeringstillstånd

Som näringsidkare kan du ansöka om nyttoparkeringstillstånd om du använder fordon som en rullande verkstad för reparations- och underhållsuppdrag vid tillfällig arbetsplats. Du kan också söka om du har tyngre handverktyg eller utrustning som kräver fordon. Tillståndet gäller bara när fordonet används i angivna verksamheter.

Parkering tillåts endast på kommunalt inrättad parkeringsplats under längst 24 timmar i följd, dock inte på plats avsedd för visst ändamål eller fordonsslag till exempel vändplats, taxiplats, bussplats och parkeringsplats för rörelsehindrade. Nyttoparkeringstillståndet gäller endast för angivna fordon, under ett år och kostar 2 500 kronor inklusive moms per registrerat fordon och år. Du får bara registrera upp till fem fordon per organisationsnummer.

Nyttoparkeringskortet ska placeras på insidan av fordonets framruta med framsidan väl synligt utifrån. Endast originalhandling utfärdad av hamn- och gatuförvaltningen gäller och är en värdehandling. Kort som förlorats ersätts inte. Överträdelse medför parkeringsanmärkning. Missbrukas tillståndet kan det återkallas utan återbetalningsskyldighet för kommunen och framtida tillstånd kan då inte beviljas.

Anvisningar som polisman eller trafikövervakare lämnar ska följas. Tillståndsinnehavare ska meddela varje förändring av gällande förutsättning till hamn- och gatuförvaltningen. Vid bilbyte kan tillståndsinnehavaren ansöka om utbyte till nytt nyttoparkeringskort med annat registreringsnummer.

Vi behandlar dina personuppgifter enligt GDPR. Kommunen begär endast in de personuppgifter som är nödvändiga för att hantera din ansökan. Läs gärna mer om hantering av personuppgifter.

Ansökan om nyttoparkeringstillstånd

Ansök om nyttoparkeringstillstånd genom kommunens självservicetjänst. Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Självservice & blanketter