varningsikon

2024-02-26

Uppdatering av varberg.se den 27 februari

Tisdagen den 27 februari kan det stundtals vara svårt att nå varberg.se och våra andra webbplatser på grund av att vi lanserar en ny version av vår webbplats. Vi ber om ursäkt för eventuellt besvär detta orsakar.

Läs mer om Uppdatering av varberg.se den 27 februari

Sök

Nyttoparkeringstillstånd

Som företagare kan du ansöka om nyttoparkeringstillstånd om du använder fordon som en rullande verkstad för reparations- och underhållsuppdrag vid tillfällig arbetsplats. Du kan också söka om du har tyngre handverktyg eller utrustning som kräver fordon. Tillståndet gäller bara när fordonet används i angivna verksamheter.

Ansökan om nyttoparkeringstillstånd

Du ansöker om nyttoparkeringstillstånd genom kommunens självservicetjänst.

Regler för tillståndet

Parkering tillåts endast på kommunalt inrättad parkeringsplats under längst nio timmar i följd, dock inte på plats avsedd för visst ändamål eller fordonsslag till exempel vändplats, taxiplats, bussplats och parkeringsplats för rörelsehindrade. Tillståndet får inte heller användas på parkeringsplatser reglerade med 15 eller 30 minuter.

Tillståndet gäller endast för angivna fordon, under ett år och kostar 3 000 kronor inklusive moms per registrerat fordon och år. Du får bara registrera upp till fem fordon per organisationsnummer.

Nyttoparkeringskortet ska placeras på insidan av fordonets framruta med framsidan väl synligt utifrån. Endast originalhandling utfärdad av hamn- och gatuförvaltningen gäller och är en värdehandling. Kort som förlorats ersätts inte. Överträdelse medför parkeringsanmärkning. Missbrukas tillståndet kan det återkallas utan återbetalningsskyldighet för kommunen och framtida tillstånd kan då inte beviljas.

Anvisningar som polis eller trafikövervakare lämnar ska följas. Tillståndsinnehavare ska meddela varje förändring av gällande förutsättning till hamn- och gatuförvaltningen. Vid bilbyte kan tillståndsinnehavaren ansöka om utbyte till nytt nyttoparkeringskort med annat registreringsnummer.

Hamn- och gatunämnden behandlar dina personuppgifter enligt GDPR. Vi begär endast in de personuppgifter som är nödvändiga för att hantera din ansökan. Läs gärna mer om hantering av personuppgifter.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Självservice & blanketter