Sök

Receptfria läkemedel

Här kan du som säljer eller vill sälja receptfria läkemedel läsa om regler kring detta. Du får också information och länkar för att kunna anmäla försäljning.

Vad krävs för att få sälja receptfria läkemedel?

För att få sälja receptfria läkemedel på annat försäljningsställe än på apotek ska du anmäla din verksamhet till Läkemedelsverket som har tillsynsansvaret över försäljningen. Kommunen utför kontroller för Läkemedelsverkets räkning.

Hur anmäler du försäljning av receptfria läkemedel?

Anmäl försäljning av recpetfrialäkemedel här. Länk till annan webbplats.

När kan du starta din försäljning?

Du kan starta försäljningen så snart anmälan har skickats in. När din anmälan tagits emot av Läkemedelsverket får du en bekräftelse via e-post.

Vad kostar det?

Läkemedelsverket tar ut en årsavgift per försäljningsställe och kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift för de kontroller som görs.

Avgifter Pdf, 215 kB, öppnas i nytt fönster.

Vilka produkter får du sälja?

Vilka läkemedel som du får sälja beslutas av Läkemedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och publiceras på deras hemsida

Vilka regler gäller vid försäljning av receptfria läkemedel?

Reglerna finns i Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Läkemedlen ska vara inlåsta eller placerade under direkt uppsikt och får inte säljas till den som inte fyllt 18 år. Skylt om åldersgräns och langningsförbud av nikotinläkemedel ska finnas där läkemedlen exponeras. Den som säljer receptfria läkemedel ska ha ett särskilt egenkontrollprogram. Mer information finns på Läkemedelsverkets hemsida.

Vad görs vid en kontroll?

Socialförvaltningens tillståndsenhet gör oanmälda kontroller på de försäljningsställen som har anmält försäljning av receptfria läkemedel. Vi kontrollerar bland annat att ingen försäljning sker till minderåriga, att godkänd skyltning finns och att produkterna förvaras på ett lämpligt sätt. Brister rapporteras till Läkemedelsverket som kan vidta sanktioner.

Vad gäller vid ett ägarbyte eller annan förändring?

Anmälan till Läkemedelsverket är personlig och behöver förnyas om företaget byter ägare. Andra ändringar som till exempel adressändring, ändring av faktureringsadress eller bolagsform ska anmälas till både Läkemedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och socialförvaltningens tillståndsenhet.

ikon

Kontakta oss

Tillståndsenheten

Besöksadress: Västra Vallgatan 12 B


Helén Albino Andersson

Tillståndshandläggare

0340-883 53

helen.albino.andersson@varberg.se 


Susanne Apelqvist

Tillståndshandläggare

0340-887 78

susanne.apelqvist@varberg.se


Självservice & blanketter