Sök

Tillsyn av skola och förskola

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedriver tillsyn av miljö- och hälsoskyddsfrågor i alla skolor och förskolor i kommunen.

Anmälan

En anmälan ska göras till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen vid nystart, tillbyggnad eller ombyggnad av:

  • förskola
  • öppen förskola
  • fritidshem
  • grundskola
  • gymnasieskola
  • särskola samt specialskola

Anmälan ska vara skriftlig och innehålla allmänna uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar så att miljö- och hälsoskydds­nämnden kan bedöma verksamheten och föreslagen lokal.

Anmälan görs på blanketten Anmälan om att arrangera/driva förskola, skola eller liknande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och ska lämnas in till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen minst sex veckor innan lokalen tas i bruk. En avgift tas ut för handläggningen av anmälan enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige som justeras årligen. 

Utebliven anmälan

Om en verksamhet som omfattas av anmälningsplikt tas i bruk innan en anmälan gjorts (eller om anmälan kommer in för sent) blir verksamhetsutövaren skyldig att betala en miljösanktionsavgift.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Varberg Direkt:

0340-880 00

Självservice & blanketter