Sök

Tobakstillstånd

Här kan du ansöka om att sälja tobaksvaror och läsa om regler kring tobaksförsäljning.

Information om ansökan

För att få sälja tobak så måste du ha ett tillstånd. Det är alltid den juridiska personen som gör ansökan. Eventuell fullmakt för den juridiska ska kunna uppvisas. Du ansöker om tillståndet hos tillståndsmyndigheten i Varberg.

Tobakstillstånd – ansök om tillstånd och anmäl förändringar Länk till annan webbplats.

När du ansöker så genomför vi en utredning för att kontrollera om du kan få ett tillstånd. Du måste kunna styrka hur din verksamhet är finansierad. Om du till exempel är straffad eller inte betalat dina skatter, så är det inte säkert att du får ett tillstånd. Om du inte får ett tillstånd, så kan du överklaga beslutet till domstol.

Om du får ett tillstånd så måste du fortsätta att sköta dig. Du måste sköta din bokföring, betala dina skatter i tid och inte begå brott.

Glöm inte att bifoga egenkontrollprogrammet Pdf, 127.2 kB, öppnas i nytt fönster. vid ansökan.

Regler för försäljning av tobaksvaror

För att få sälja tobak måste du ha ett tillstånd. Du kan ansöka om ett tillstånd för att sälja till konsumenter, antingen från en butik eller på distans till exempel via internet. Om du ska sälja till butiker behöver du ett tillstånd för att sälja tobak genom partihandel.

Lagen om tobak och liknande produkter 2018:2088 Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Om du ska sälja tobak så är det många regler som du måste kunna. Du måste vara lämplig, vilket innebär att vi kommer att ställa frågor om dig till bland annat Skatteverket och Polismyndigheten. Om du inte har betalat dina skatter i tid eller om du har begått brott så kanske du inte kan få tillstånd att sälja tobak.

Om du får tillstånd så får du inte sälja tobak till personer under 18 år, tobaken du säljer ska ha korrekta hälsovarningar, marknadsföring får inte vara påträngande och du måste sätta upp skyltar som informerar om 18-årsgränsen. Vid misstanke om langning till minderårig får försäljning inte ske.

Kommunen tar ut en prövningsavgift, som inte betalas tillbaka vid eventuellt avslag på din ansökan. Om du får ett tillstånd tas även en årlig tillsynsavgift ut.

Här kan du läsa mer om avgifterna Pdf, 283.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du vill sluta sälja tobak

Slutar du sälja tobak ska du anmäla det till tillståndsmyndigheten i Varberg. Efter att du kontaktat oss skickar vi ut en blankett som du får fylla i och skicka tillbaka till oss. Kontakta oss på tillstandshandlaggare@varberg.se

ikon

Kontakta oss

Tillståndsenheten

Besöksadress: Västra Vallgatan 12 B


Helén Albino Andersson

Tillståndshandläggare

0340-883 53

helen.albino.andersson@varberg.se 


Susanne Apelqvist

Tillståndshandläggare

0340-887 78

susanne.apelqvist@varberg.se


Maria Björcke
Tillståndshandläggare
0340-889 77

maria.bjorcke@varberg.se


Självservice & blanketter