Sök

Yrkeshygienisk verksamhet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har tillsyn över alla lokaler där allmänheten erbjuds hygienisk behandling så som fotvård, tatuering, piercing, akupunktur, stickande hudvårdsbehandling eller andra behandlingar där du använder stickande eller skärande instrument. Vissa verksamheter måste anmälas innan de får starta.

Anmälningsplikt

Anmälningsplikt gäller för verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta. Är ni flera verksamhetsutövare som arbetar inom samma lokal ska var och en anmäla sin egen verksamhet, även om ni ägnar er åt samma typ av behandlingar. I anmälan behöver ni redovisa både den egna verksamhetens egenkontroll och hur ansvaret är fördelat mellan de olika verksamheterna. Mer information om anmälningsplikten finns att läsa på Socialstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats..

Om du har e-legitimation kan du enkelt skicka in din anmälan via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.. Det går också bra skriftligen skicka in anmälan genom att fylla i blanketten Anmälan om yrkesmässig hygienisk verksamhet som innebär risk för blodsmitta Pdf, 156.7 kB.. Anmälan ska innehålla administrativa uppgifter, ritningar, uppgifter om ventilationen samt tekniska beskrivningar över verksamheten så att vi kan bedöma verksamheten och den föreslagna lokalen. Vid anmälningsärenden kommer vi alltid ut och bedömer lokalen vid ett platsbesök.
Anmälan ska lämnas in till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen minst sex veckor innan verksamhetsstart. Anmälningsplikt gäller även för väsentlig ändring av verksamheten, till exempel utökning. Handläggningen av anmälan debiteras i timavgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige som justeras årligen.

Inför anmälan

Innan ni beslutar er för att starta er verksamhet är det viktigt ni planerar er lokal utefter de hälsoskyddskrav som finns. Ta gärna del av den informationen i vår skrivelse ”Krav på utformning av lokalen” Pdf, 244.2 kB. eller i Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet. Länk till annan webbplats. Socialstyrelsen ger även annan vägledning kring vissa detaljfrågor i form av ”Frågor och svar” Länk till annan webbplats. som finns tillgängligt på deras sida för yrkesmässig hygienisk verksamhet.

Utebliven anmälan

Om en verksamhet som omfattas av anmälningsplikt tas i bruk innan en anmälan gjorts (eller om anmälan kommer in för sent) blir verksamhetsutövaren skyldig att betala en miljösanktionsavgift.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Varberg Direkt:

0340-880 00

Självservice & blanketter