Sök

Upphandling och inköp

När Varbergs kommun köper varor, tjänster eller byggentreprenader måste vi följa lagen om offentlig upphandling, LOU. På så sätt har alla leverantörer chans att kunna vara med och konkurrera om affärerna, ingen leverantör får behandlas sämre eller bättre än någon annan.

Pågående upphandlingar

Se vilka upphandlingar som Varbergs kommun gör just nu.

Gällande avtal

Se vilka avtal kommunen har.

Lagen om offentlig upphandling - LOU

Lagen om offentlig upphandling Länk till annan webbplats. är det regelverk som anger hur upphandling ska gå till i offentlig verksamhet. Kommunen får eller kan alltså inte välja om LOU ska användas eller inte, den måste alltid följas.

Upphandlingspolicy och tillämpningsanvisningar

Förutom de formella reglerna i LOU har Varbergs kommun en upphandlingspolicy Pdf, 35.4 kB. och tillämpningsanvisningar. Detta för att säkerställa att varor och tjänster köps med rätt kvalitet, till lägsta kostnad och med minsta möjliga miljöpåverkan. Det innebär att kommunens upphandling långsiktigt ska medverka till en marknadssituation som präglas av uthållighet och väl fungerande konkurrens.

Uppförandekod för leverantörer

Varbergs kommunkoncern ställer sociala och etiska krav på sina leverantörer genom att tillämpa en uppförandekod vid köp av varor, tjänster och entreprenader.

Ramavtal

För att inte behöva göra en upphandling varje gång behovet av en viss produkt uppstår, upphandlar kommunen ofta så kallade ramavtal med någon eller några leverantörer som gäller under en viss begränsad tid, oftast under två till fyra år. Blir ni en av våra ramavtalsleverantörer innebär det att ni arbetar långsiktigt med oss. Varor och tjänster för ungefär 400 miljoner kronor avropas via kommunens övergripande ramavtal och resterande upphandlas för sig.

Alla leverantörer med ramavtal läggs in i kommunens e-handelssystem. Det innebär att både beställningar och fakturor är elektroniska samt att avtalstrohet gäller, det vill säga att kommunens beställare ska vända sig till ramavtalsleverantörer vid inköp.

ikon

Kontakta oss

Upphandlingsavdelningen

Självservice & blanketter