Sök

Fakturera Varbergs kommun

Här hittar du som levererar varor eller tjänster till Varbergs kommun information om hur du fakturerar.

Lag om e-faktura

Den 1 april 2019 trädde lagen om elektroniska fakturor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i kraft. Det innebär att den som levererar varor eller tjänster till Varbergs kommun måste fakturera elektroniskt – via e-faktura. Observera att en
PDF-faktura eller inskannad pappersfaktura som skickas med e-post inte är en e-faktura.

Se filmen om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor från DIGG, myndigheten för digital förvaltning.


Skicka e-faktura till Varbergs kommun

Det finns flera sätt att fakturera oss och de flesta systemleverantörer har idag en lösning eller kan erbjuda en tjänst för att skicka e-faktura. Nedan listar vi ett antal operatörer som fungerar för Varbergs kommuns systemlösning:

 • Samtliga operatörer som utgör accesspunkt inom Peppol
 • Visma Proceedo/Commerce
 • InExchange och de VAN-tjänster/systemleverantörer de har samtrafikavtal med
 • Pagero och alla de VAN-tjänster/systemleverantörer de har samtrafikavtal med
 • Samtliga operatörer som Visma Proceedo har samtrafiksavtal med
 • Er leverantör av faktura- och ekonomiystem
 • Din bank

Använder du ingen systemleverantör, eller har din systemleverantör ingen lösning för e-fakturor, finns kostnadsfria alternativ för att skicka e-fakturor till oss. Fördelen med systemlösning eller tjänst är att det är automatiserat och att du som leverantör kan skicka flera fakturor samtidigt till kommun, stat och landsting.

Mottagarkoder

GLN: 7381020200001
Org nr: 2120001249
PEPPOL: 0007: 2120001249

Vi rekommenderar att du skickar via det öppna nätverket PEPPOL som är ett samarbete för att vi inom EU ska kunna ha e-handel över gränserna.

PEPPOL

Varbergs Kommun och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommenderar att du vid val av systemlösning först kontrollerar med din leverantör/operatör om det finns stöd för PEPPOL.

Många systemleverantörer/operatörer i Europa är redan anslutna och har därför kännedom om tjänsten.

Här kan du läsa mer om PEPPOL. Länk till annan webbplats.

Vårt mottagar-id inom PEPPOL är: 0007: 2120001249

Kostnadsfri fakturaportal

Om du inte har möjlighet att skicka e-faktura via ditt system, erbjuder Varbergs kommun en kostnadsfri tjänst där du manuellt skapar fakturor - Inexchange. Tjänsten fungerar som ett formulär där specifik information för varje enskild faktura fylls i. För att använda tjänsten behöver du vara registrerad.

Här kommer du till tjänsten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du en användarguide för tjänsten. Länk till annan webbplats.

Innehållskrav på fakturor till Varbergs kommun

 • Leverantörens bolagsnamn och kontaktuppgifter
  (Namn, telefonnummer, e-post, organisationsnummer samt ev. momsnummer)
 • Vad leveransen avser (art och mängd samt ev. uppgift om de handlingar som ligger till grund för fakturan tex offert).
 • Om hänvisning sker till handling ska denna bifogas e-fakturan
 • Kommunens namn och fakturaadress (eller annan identifikationsuppgift)
 • Namn på person som avropar
 • Kommunens ordernummer* i orderreferensfältet
  eller referenskod** för fakturering i fakturareferensfältet: VBGxxxx (till exempel VBG1234) i de fall ordern lagts utanför kommunens ordersystem.
 • Fakturadatum
 • Fakturanummer
 • Leveransadress
 • Leveransdatum
 • Enhetspris exkl. moms
 • Valuta
 • Total mervärdesskatt
 • Mervärdesskatten per mervärdesskattesats
 • Totalt belopp (exkl. moms samt att betala)
 • Originalfakturanummer vid kreditfaktura
 • Uppgifter om godkänd F:skatt alt. annan skatt.
 • Betalningsuppgifter; Bankgiro, Postgiro etc
 • Hänvisning till avtalsnummer är ett önskemål i de fall avtal finns
 • Övrigt enligt lag

Bilagor

Bilagor ska bifogas som ett (1 styck) dokument.

Bankgiro

Varbergs kommun betalar sina fakturor via bankgiro och ser därför helst att det finns bangirokonto hos er som leverantör.

Betalning

Betalning ska ske senast 30 dagar efter det att beställaren mottager fakturan. Fakturor med ofullständiga uppgifter och/eller felaktig information kommer att återsändas till leverantören med begäran om ny faktura. Förfallodagen räknas då från den dag fakturan inkommer i rättat skick.

Dröjsmålsränta

Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt lag. Dröjsmålsränta betalas ej för fakturor där priset avviker från avtal.

Avgifter

Fakturerings- och expeditionsavgifter och/eller övriga inte avtalade avgifter godtas inte.

*Ordernummer i fakturans orderreferensfält: Kommunens ordernummer som genereras vid elektronisk beställning till leverantören. Finns e-handelsorder ska detta anges i första hand.

**Fakturareferens: VBG-koden som består av VBG och 2-9 siffor, utan nolla (0) på slutet. (VBGxxx…) Koden ska uppges av kommunens beställare. Om beställaren inte anger någon referenskod ber vi dig att efterfråga detta.

ikon

Kontakta oss

E-handelsutvecklare

Camilla Nylén Leffler
0340-886 57
camilla.nylen.leffler@varberg.se

E-handelsutvecklare

Dan Kihlström
0340-886 22
dan.kihlstrom@varberg.se

E-handelsutvecklare

Cecilia Brag

0340-886 23

cecilia.brag@varberg.se

Självservice & blanketter