Sök

Fakturera Varbergs kommun

Här hittar du som levererar varor eller tjänster till oss information om hur du fakturerar Varbergs kommun.

Enligt lagen om elektroniska fakturor måste den som levererar varor eller tjänster till offentlig sektor fakturera elektroniskt – via e-faktura. Observera att en PDF-faktura eller inskannad pappersfaktura som skickas med e-post inte är en e-faktura.

Skicka e-faktura

Varbergs kommun följer myndigheten för digital förvaltnings rekommendationer och önskar att samtliga leverantörer använder sig av EU-standarden Peppol för fakturering.

Här kan du läsa mer om Peppol. Länk till annan webbplats.

Mottagarkoder

Org nr: 2120001249
Peppol: 0007: 2120001249
GLN: 7381020200001

Välj en lösning som passar er

Det finns flera sätt att fakturera Varbergs kommun. De flesta ekonomisystem-leverantörer har idag en lösning eller kan erbjuda en tjänst för att skicka e-faktura enligt Peppol. Det finns även Peppol-lösningar för dig som inte har ett eget systemstöd för fakturering.

I stort sett alla systemleverantörer/operatörer i Europa är redan anslutna till Peppols infrastruktur och har därför kännedom om tjänsten. Men ni kan ändå behöva uppmana er systemleverantör att skicka fakturor i formatet Peppol BIS Billing 3.0 via Peppol-nätverket.

Säkerställ att er systemleverantör är en Peppol-operatör och be dem att hjälpa er med anslutningen.

Om ni ofta skickar fakturor till offentliga aktörer men saknar eget systemstöd för e-fakturering rekommenderas att ni använder er av en certifierad Peppol-leverantör.

Det finns hundratals olika operatörer på marknaden. Nedan listar vi ett antal operatörer som fungerar för Varbergs kommuns systemlösning:

Här finns en lista över samtliga certifierade Peppol-leverantörer. Länk till annan webbplats.

Leverantörer utan eget systemstöd för fakturering som skickar enstaka fakturor till offentlig sektor kan kostnadsfritt skicka e-faktura via en fakturaportal.

Det finns en mängd olika fakturaportalstjänster. De fungerar som ett formulär där specifik information för varje enskild faktura fylls i. För att använda tjänsterna behöver du skapa ett konto hos någon av portallösningarna.

Här nedan finns två portallösningar som går att använda.

Inexchange

Länk till tjänst: Leverantör till Varbergs kommun (inexchange.se) Länk till annan webbplats.

Användarguide Inexchange Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B2Brouter

Länk till tjänst: Online elektronisk fakturering programvara | B2Brouter Länk till annan webbplats.

Användarguide B2Brouter Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Du kan också hitta andra alternativ till portallösningar via sökmotor, sök på ”e-faktura till offentlig myndighet”.

 • Leverantörens bolagsnamn och kontaktuppgifter
  (Namn, telefonnummer, e-post, organisationsnummer samt ev. momsnummer)
 • Vad leveransen avser (art och mängd samt ev. uppgift om de handlingar som ligger till grund för fakturan tex offert).
 • Om hänvisning sker till handling ska denna bifogas e-fakturan
 • Kommunens namn och fakturaadress (eller annan identifikationsuppgift)
 • Namn på person som avropar
 • Kommunens ordernummer* i orderreferensfältet
  eller referenskod** för fakturering i fakturareferensfältet: VBGxxxx (till exempel VBG1234) i de fall ordern lagts utanför kommunens ordersystem.
 • Fakturadatum
 • Fakturanummer
 • Leveransadress
 • Leveransdatum
 • Enhetspris exkl. moms
 • Valuta
 • Total mervärdesskatt
 • Mervärdesskatten per mervärdesskattesats
 • Totalt belopp (exkl. moms samt att betala)
 • Originalfakturanummer vid kreditfaktura
 • Uppgifter om godkänd F:skatt alt. annan skatt.
 • Betalningsuppgifter; Bankgiro, Postgiro etc
 • Hänvisning till avtalsnummer är ett önskemål i de fall avtal finns
 • Övrigt enligt lag

Bilagor

Bilagor ska bifogas som ett (1 styck) dokument.

Bankgiro

Varbergs kommun betalar sina fakturor via bankgiro och ser därför helst att det finns bangirokonto hos er som leverantör.

Betalning

Betalning ska ske senast 30 dagar efter det att beställaren mottager fakturan. Fakturor med ofullständiga uppgifter och/eller felaktig information kommer att återsändas till leverantören med begäran om ny faktura. Förfallodagen räknas då från den dag fakturan inkommer i rättat skick.

Dröjsmålsränta

Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt lag. Dröjsmålsränta betalas ej för fakturor där priset avviker från avtal.

Avgifter

Fakturerings- och expeditionsavgifter och/eller övriga inte avtalade avgifter godtas inte.

*Ordernummer i fakturans orderreferensfält: Kommunens ordernummer som genereras vid elektronisk beställning till leverantören. Finns e-handelsorder ska detta anges i första hand.

**Fakturareferens: VBG-koden som består av VBG och 2-9 siffor, utan nolla (0) på slutet. (VBGxxx…) Koden ska uppges av kommunens beställare. Om beställaren inte anger någon referenskod ber vi dig att efterfråga detta.

ikon

Kontakta oss

E-handelsutvecklare

Camilla Nylén Leffler
0340-886 57
camilla.nylen.leffler@varberg.se

E-handelsutvecklare

Dan Kihlström
0340-886 22
dan.kihlstrom@varberg.se

E-handelsutvecklare

Cecilia Brag

0340-886 23

cecilia.brag@varberg.se

Självservice & blanketter