Sök

Konkurrensutsatt verksamhet

Ibland är det motiverat att köpa tjänster och låta en extern aktör driva kommunalt finansierad verksamhet, som ett alternativ till drift i egen regi. Syftet med att konkurrenspröva är att bredda antalet utförare. Ambitionen är att det ska bidra till en högre kundnytta (bättre kvalitet, lägre kostnader och en ökad effektivitet) och därmed ett mer effektivt nyttjande av skattemedel.

Konkurrensprövning enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU)

Detta är den vanligaste metoden och innebär i korthet att kommunen bjuder in andra aktörer att lägga anbud på att driva en viss verksamhet. Anlitande av konsult eller entreprenör kan ske antingen via ramavtal eller enskilda upphandlingar.

Varbergs kommuns olika förvaltningar  eftersträvar och upprätthåller en effektiv mix av egna och köpta  tjänster inom exempelvis:

  • utredningar och projekt
  • projektering
  • drift och underhållsentreprenader
  • anläggningsentreprenader
  • lokalvård
  • fönsterputs

Konkurrensprövning enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Valfrihetssystem enligt LOV är ett alternativ till upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och kan tillämpas på bland annat omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättning samt på hälso- och sjukvårdstjänster.

Socialförvaltningen i Varberg har kundval inom exempelvis:

  • hemtjänst
  • familjerådgivning
  • sysselsättning missbruk och beroendeproblematik
  • sysselsättning psykiska funktionsnedsättningar.
ikon

Kontakta oss

Upphandlingsavdelningen

Självservice & blanketter