Sök

Leverantör till Varbergs kommun

För att bli leverantör till Varbergs kommun måste du ha deltagit i en upphandling med ett anbud eller lämnat pris i en direktupphandling. Som leverantör kan du leverera varor eller tjänster kontinuerligt inom ett ramavtal eller leverera en specifik vara eller tjänst vid ett tillfälle. Likaså ska entreprenader utföras inom ett upphandlat avtal.

I dessa upphandlingar är det genom lag och genom kommunens egna regler strikt reglerat hur allt ska gå till. För att kunna vara med och ha en chans att bli uttagen som leverantör så måste ni lämna in ett anbud i den upphandling som ni är intresserad av.

I annonsen eller i förfrågningsunderlaget till upphandlingen står det skrivet hur anbuden ska se ut, vad anbuden ska beskriva och vilka uppgifter som anbuden ska innehålla.

Anbudet måste innehålla det som anges i förfrågningsunderlaget eller i annonsen. När anbudstiden är slut bedöms alla anbud som inkommit i rätt tid. Förfrågningsunderlaget anger även hur anbuden ska bedömas. Efter bedömning av anbuden tas sedan beslut om vilken eller vilka leverantörer som kan bli leverantör/er.

När ett ramavtal slutits med en leverantör kan Varbergs kommuns beställare beställa ifrån det avtalade sortimentet till de avtalade priserna eller med de avtalade rabatterna.

I ramavtalet (och andra upphandlade avtal) specificeras vilka varor eller tjänster som är aktuella, priser, rabatter, leveransvillkor, miljöhänsyn, kvalitetsaspekter eller annat.

Leverantören fakturerar därefter Varbergs kommun.

När det rör sig om mindre summor (och begränsade över tiden) kan Varbergs kommuns personal göra en direktupphandling.

Detta förutsatt att det inte finns ramavtal inom området. I en direktupphandling finns mindre formella krav på dokumentation eller inlämning av anbud.

Försäljning via telefon eller på plats eller slutande av så kallade rabattavtal utan upphandling accepteras inte.

ikon

Kontakta oss

Upphandlingsavdelningen

Självservice & blanketter