Sök

Markanvisade projekt

Aktuella markanvisningar

Grimeton kyrkby

I Grimetons kyrkby, strax väster om kyrkan finns en planlagd men obebyggd tomt som tillåter byggnation av ett mindre antal bostäder. Om ni är intresserade av att bygga hyreslägenheter på denna tomt så är ni välkomna att lämna anbud. Anbud på tomten, lägenhetsfördelning, principiell planlösning och bedömd hyresnivå ska ingå. Sista dag för inlämning är 30 april 2017.

Läs mer:

InbjudanPDF (pdf, 559.6 kB)

Detaljplan H33PDF (pdf, 1.5 MB)

Planbeskrivning H33PDF (pdf, 1.5 MB)

Grundkarta Grimeton kyrkbyPDF (pdf, 150.9 kB)

Bua Hamnplan

Varbergs kommun inbjuder till markanvisningstävling för uppförande av flerbostadshus, verksamheter och kedjehus i hjärtat av Bua samhälle. Varbergs kommun vill genom denna inbjudan välkomna dig bland flera exploatörer att lämna förslag på hur du som vår framtida samarbetspartner skulle vilja bebygga området. I följande material kan du läsa om kommunens Vision 2025 och vad vi förväntar oss av den som vill exploatera detta unika markanvisningsområde som vi referar till som ”Bua hamnplan”. Markanvisningstävlingen pågår till den 20 januari 2017.

Läs mer:

Inbjudan markanvisningPDF (pdf, 958.4 kB)

Geoteknik_MURPDF (pdf, 720.8 kB)

MURPDF (pdf, 4.6 MB)

Planhandling samrådeskedePDF (pdf, 1.3 MB)

Reviderad plankartaPDF (pdf, 885.3 kB)

 

Tvååker, Stenen, område B och C

Varbergs kommun inbjuder till markanvisningstävling för uppförande av flerbostadshus och parhus inom exploateringsområdet Stenen i Tvååker. Varbergs kommun vill genom denna inbjudan välkomna dig bland flera exploatörer att lämna förslag på hur du som vår framtida samarbetspartner skulle vilja bebygga området. Detaljplanen för området medger byggnation av flerbostadshus om uppskattningsvis 7 000 kvm BTA och ca 40 bostäder i parhus. I följande material kan du läsa om kommunens Vision 2025 och vad vi förväntar oss av den som vill exploatera området Stenen. Markanvisningstävlingen pågår till den 15 oktober 2016.

Läs mer:

TävlingsprogramPDF (pdf, 882.6 kB)

Gestaltningsprogram antagetPDF (pdf, 834.8 kB)

Detaljplan T87PDF (pdf, 5.5 MB)

T87 DWG-fil (1MB) 


Avslutade markanvisningar

Mandarinen 2

Varbergs kommun inbjuder till markanvisningstävling för uppförande av flerbostadshus inom fastigheten Mandarinen 2, i stadsdelen Lilla Träslöv. Varbergs kommun vill genom denna inbjudan välkomna dig bland flera exploatörer att lämna förslag på hur du som vår framtida samarbetspartner skulle vilja utforma fastigheten.

Tävlingen är avslutad.

Vinnare: Maleryds Fastigheter och Wästbygg

Falkenbäck

Varbergs kommun inbjuder till en dubbel markanvisningstävling för två bostadsprojekt; utbyggnad av kv. Falkenbäck i centrala Varberg och bostadsbyggnation i Kungsäter. Genom att anordna en markanvisningstävling vill vi välkomna er att lämna förslag på hur ni som framtida samarbetspartner skulle vilja sätta ert avtryck i Varbergs kommun.

Tävlingen är avslutad.

Vinnare: Tage & Söner, Varberg.

 Kv. Marmorlyckan, Norr om Marmorgatan

Varbergs kommun inbjuder till markanvisningstävling för uppförande av flerbostadshus inom kv. Marmorlyckan på Breared. Genom att anordna en markanvisningstävling vill vi välkomna er att lämna förslag på hur ni som framtida samarbetspartner skulle vilja sätta ert avtryck i Varbergs kommun.

Tävlingen är avslutad.

Vinnare: Konsortiet mellan Mjöbäcks Entreprenad, Wäst-Bygg och QPG arkitekter.

ikon

Kontakta oss

Avdelningschef

Mark- och exploatering

Magnus Sjöberg

Samhällsutvecklingskontoret

0340- 88 514

magnus.sjoberg@varberg.se

Planarkitekt

Stadsbyggnadskontoret

ikon

Självservice & blanketter