varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Markanvisningsplan

Här kan du läsa om Varbergs kommuns markanvisningsplan

Markanvisningsplanen har tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott. Planen ska fungera som ett underlag för arbetet med kommande markanvisningar i Varbergs kommun, med fokus på stadens centrala delar. Senaste versionen av markanvisningsplanen antogs av Kommunstyrelsen den 27 november 2018 och sträcker sig från 2019-2023. En ny markanvisningsplan håller på att tas fram.

Avsikten är att markanvisningsplanen ska skapa transparens och förutsägbarhet för exploatörer och byggherrar med intresse av att delta i Varbergs kommuns utveckling och bidra till bostadsförsörjning som svarar mot kommunens målsättningar avseende såväl upplåtelseformer, boendekvaktiéer, miljöhänsyn och hyresnivåer.

Ladda ner Markanvisningsplanen i sin helhetPDF (pdf, 4.7 MB)


ikon

Kontakta oss

Samhällsutvecklingskontoret

Självservice & blanketter