Sök

Markreserv

Samhällsutvecklingskontoret förvaltar den mark (markreserv) som ägs av Varbergs kommun. Markreserven utgörs av de markområden som inte har detaljplanelagts för allmänna ändamål, eller helt saknar detaljplan.

Markupplåtelser, arrende

Samhällsutvecklingskontoret hanterar omkring 500 stycken arrendeupplåtelser för olika ändamål såsom; jordbruk, upplag, fritidshustomter, koloniområden, gokartbana och ridverksamhet.

Du som är intresserad av att arrendera mark av Varbergs kommun, sänder en förfrågan till samhällsutvecklingskontoret antingen via brev eller e-post. Det är inte alltid vi kan tillmötesgå de önskemål som inkommit av olika skäl, men möjligheten att registreras som sökande på vår intresselista finns alltid.

Markförvärv

Varbergs kommun arbetar kontinuerligt för att utöka sitt markinnehav genom strategiska markförvärv. Dessa markförvärv är, på längre sikt, en förutsättning för att Varbergs kommun skall kunna utvecklas på det sätt vi önskar och i den takt vi vill.

Funderar du på att sälja mark? Ta gärna en kontakt med oss på samhällsutvecklingskontoret, vi kan ha intresse av att förvärva både större och mindre områden i olika delar av kommunen.

ikon

Kontakta oss

Markförvaltare

Samhällsutvecklingskontoret
Leif Andersson, Jakob Martinsson

0340-880 00

suk@varberg.se

Självservice & blanketter