Sök

Arrendeavgifter Apelviken

Arrendenämnden har i beslut den 15 mars 2016 fastställt följande arrendenivåer inom området Apelviken.

Varbergs kommun har för villkorsändring sagt upp samtliga arrendekontrakt inom området Apelviken i Varbergs kommun för perioden 2016 – 2020. Berörda arrendekontrakt återfinns på fastigheterna Getakärr 5:62, 5:70, 5:71, 5:122, 5:147 och Nygård 1:2.

För tomter med 75 kvm byggrätt gäller en arrendeavgift om 24 000 kr/år enligt följande:

2016 - 2017 = 20 000 kr

2018 - 2019 = 22 000 kr

2020 = 24 000 kr

För tomter med 45 kvm byggrätt gäller en arrendeavgift om 14 400 kr/år enligt följande:

2016 – 2017 12 000 kr

2018 – 2019 13 200 kr

2020 14 400 kr

För tomter med 35 kvm byggrätt gäller en arrendeavgift om 11 200 kr/år enligt följande:

2016 – 2017 9 300 kr

2018 – 2019 10 300 kr

2020 11 200 kr

För samtliga arrenden ska arrendeavgifterna under kommande femårsperiod inte uppräknas med index. I övrigt gäller arrendekontrakten på oförändrade villkor. 

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Markförvaltare

Leif Andersson

E-post: leif.andersson3@varberg.se


Markförvaltare

Amanda Svensson

E-post: amanda.svensson2@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter