Sök

Försäljningsklara tomter

Behöver du mark att förlägga din verksamhet på? I Varbergs kommun finns ledig mark för verksamhetsetablering. Vid intresse av markförvärv ta kontakt med Samhällsutvecklingskontoret . Vid etableringsfrågor ta en första kontakt med Marknad Varberg. Här finner du aktuella områden och kontaktuppgifter.

Bua, Buavägen

Område för småindustri, lager och kontor. I området finns för närvarande industrimark om ca 10000 kvm som kan delas i flera tomter.

Kungsäter, Källdalsvägen

Område för industri. I området finns för närvarande industrimark om ca 12000 kvm som kan delas i flera tomter. Tillfart till tomterna är inte utbyggd.

Skällinge, Skutevägen

Område för småindustri. I området finns för närvarande industrimark om ca 16000 kvm som kan delas i flera tomter.

Veddige, Disseflat

Område för industri utmed Syllingevägen intill åtevinningscentralen. Två tomter om ca 3000 resp. ca 7000 kvm finns tillgängliga för försäljning.

ikon

Kontakta ossSamhällsutvecklingskontoret

Mark:

Leif Andersson, 0340-88 223

leif.andersson3@varberg.se

 

Marknad Varberg

Etableringsfrågor:

Martin Andersson, 070-810 44 46

naringsliv@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter