Sök

Planerade projekt

Behöver du mark att förlägga din verksamhet på?

Varbergs kommun planerar för ytterligare ett industriområde i anslutning till E6 och Värnamovägen. Verksamhetsområdet, Holmagärde, kommer att ha ett mycket attraktivt läge. I området bedöms cirka 34 ha tomtmark bli tillgängligt för nya etableringar.

ikon

Kontakta oss

Marknad Varberg

ikon

Självservice & blanketter