Sök

Brandskyddsdokumentation

Enligt lagen om skydd mot olyckor är de flesta verksamheter skyldiga att dokumentera sitt brandskydd och i vissa fall att redovisa det för kommunen.

En dokumentation innebär att man samlar information om sitt brandskydd på en plats, exempelvis i en pärm eller i ett datorbaserat dokument.

  • Beskrivning av brandskyddet till exempel tekniska brandskyddsåtgärder
  • Beskrivning av verksamheten och dess risker
  • Plan för utbildning och övning
  • Brandskyddsregler och aktuella tillstånd t.ex. brandfarlig vara
  • Ansvarsfördelning och brandskyddsorganisation
  • Checklista för brandskyddskontroller
  • Genomförda kontroller av brandskyddet
  • Rutiner för information, uppföljning och revision av dokumentationen


Beroende på riskerna i anläggningen ställs olika krav på dokumentationens omfattning. Räddningstjänsten har utifrån rådet tagit fram tre nivåer på systematiskt brandskyddsarbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (hög, mellan och låg). Nivåerna och kraven som ställs för var och en av dem ska ses som riktlinjer. Avvikelser förekommer i de enskilda fallen.

ikon

Kontakta oss

Räddningstjänsten Väst

010-219 30 00

rvast@rvast.se

ikon

Självservice & blanketter