Sök

Konkurrensutsatt verksamhet

Ibland är det motiverat att köpa tjänster och låta en extern aktör driva kommunalt finansierad verksamhet, som ett alternativ till drift i egen regi. Syftet med att konkurrenspröva är att bredda antalet utförare. Ambitionen är att det ska bidra till en högre kundnytta (bättre kvalité, lägre kostnader och en ökad effektivitet) och därmed ett mer effektivt nyttjande av skattemedel.

Konkurrensprövning enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU)

Det är den vanligaste metoden och innebär i korthet att kommunen bjuder in andra aktörer att lägga anbud på att driva en viss verksamhet. Anlitande av konsult eller entreprenör kan ske antingen via ramavtal eller enskilda upphandlingar.


Varbergs kommuns olika förvaltningar  eftersträvar och upprätthåller en effektiv mix av egna och köpta  tjänster inom exempelvis,

  • utredningar och projekt
  • projektering
  • drift och underhållsentreprenader
  • anläggningsentreprenader
  • lokalvård
  • fönsterputs med mera.


Konkurrensprövning enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Valfrihetssystem enligt LOV är ett alternativ till upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och kan tillämpas på bland annat omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättning samt på Hälso- och sjukvårdstjänster.

Socialförvaltningen I Varberg har kundval inom exempelvis:

  • hemtjänst
  • familjerådgivning
  • sysselsättning missbruk och beroendeproblematik
  • sysselsättning psykiska funktionsnedsättningar
ikon

Kontakta oss

Upphandlingsavdelningen

Upphandlingschef

Laila Eklund
0340-885 52
laila.eklund@varberg.se

Upphandlare

Lena Holm
0340-881 41
lena.holm@varberg.se

Upphandlare

Robert Andersson
0340-0340-69 70 93
robert.andersson1@varberg.se

Upphandlare

Lennart Lindman

0340-69 70 51

070-855 70 51

Lennart.lindman@varberg.se

Upphandlare

Hilda Strömberg
0340-885 44

hilda.stromberg@varberg.se

Upphandlare

Lena Kékesy
0340-69 71 92

lena.kekesy@varberg.se

E-handelsutvecklare

Camilla Nylén Leffler
0340-886 57
camilla.nylen-leffler@varberg.se

Upphandlare

Ros-Marie Johansson
0340-885 67
ros-marie.johansson@varberg.se

E-handelsutvecklare

Dan Kihlström
0340-886 22
dan.kihlstrom@varberg.se

E-handelsutvecklare

Cecilia Brag

0340-886 23

cecilia.brag@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter