varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Verksamhetstomter

Bild på husuppförande för näringsverksamhet, grävskopa och ett par bilar

Foto: Hidvi Group

Varbergs kommun kan erbjuda verksamhetstomter för nyproduktion på olika håll i kommunen.

Varbergs kommun äger tomtmark för nyetablering av verksamheter, exempelvis kontor och småindustri. Marken som ägs av Varbergs kommun är detaljplanerad. I nuläge planerar Varbergs kommun för ytterligare ett industriområde i anslutning till E6 och Värnamovägen. Verksamhetsområdet, Holmagärde, kommer att ha ett mycket attraktivt läge. I området bedöms cirka 34 hektar tomtmark bli tillgängligt för nya etableringar. Vi har också påbörjat planeringsarbetet för utvecklingen av Himle verksamhetsområde.

Under menyvalet försäljningsklara tomter redovisas lediga tomter inom de olika verksamhetsområden som kommunen ansvarar för. Det finns också information om bland annat tillåtna verksamhetstyper, tomtstorlekar och prisläge.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta samhällsutvecklingskontoret som ansvarar för försäljning och exploatering av mark.

ikon

Kontakta oss

Samhällsutvecklingskontoret

Självservice & blanketter