varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Aktuell information Stadshus B

25 juni 2014Kommunstyrelsens förvaltning

Renoveringen av Stadshus B är nu klar. Slutbevis är utfärdat och levereras 26 juni.

Verksamheterna som ska flytta in, hamn- och gatuförvaltningen samt miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, planerar nu för inflyttning.


Innan slutligt klartecken ges för inflyttning genomför kommunen nu en slutlig kontroll och avstämning av lokalerna ur ett arbetsmiljöperspektiv. Med den historik som finns med huset vill vi som arbetsgivare vara väldigt noga med arbetsmiljön nu och framöver.


Det som nu återstår är

  • Sammanvägd bedömning av Arbets- och miljömedicin i Göteborg av tiotalet gjorda mätningar av inomhusmiljön. Besked kommer enligt uppgift v 27.
  • Vidtagna åtgärder för att förbättra arbetsmiljön under ombyggnaden dokumenteras av Varbergs Fastighets AB (VFAB) v 26.
  • En kontrollplan för fortsatt uppföljning upprättas av VFAB och serviceförvaltningen. v 26. Kontrollplanen omfattar fortsatta planerade mätningar och uppföljningstillfällen samt skattning av upplevd hälsa hos medarbetarna, initialt och med planerad uppföljande mätning. Kommunhälsan hanterar hälsomätningarna.
  • Kommundirektören initierar samverkan med de fackliga organisationerna inför slutligt ställningstagande till inflyttning. Inflyttande förvaltningschefer ansvarar för lokal samverkan under v 27.


    Annbritt Ulfgren
    Kommundirektör
ikon

Nyheter