varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Ändrad trafik i centrum

2 oktober 2015Hamn- och gatuförvaltningen

På måndag stängs korsningen Kyrkogatan-Västra Vallgatan och samtidigt öppnas korsningen Kyrkogatan-Östra Vallgatan. Ombyggnationerna i centrum påverkar trafiken och vi uppmanar er att köra försiktigt och välja alternativa vägar.

På måndag den 5 oktober startar arbetena med att bygga om korsningen Västra Vallgatan – Kyrkogatan. Korsningen kommer att vara avstängd för trafik fram till den 18 oktober. Trafiken leds runt Engelska parken och bakom Gallerian. Omledningen innebär att järnvägen korsas två gånger och köbildning kan förekomma. Vi vill därför uppmana trafikanter att välja alternativa vägar. Välj Västkustvägen eller Engelbrektsgatan – Sveagatan – Prästgatan.

 

Ombyggnation av Västra Vallgatan

 

På måndag den 5 oktober öppnas korsningen Östra Vallgatan - Kyrkogatan. Avsnittet Kyrkogatan – Torggatan på Östra Vallgatan är fortsatt avstängd på grund av ombyggnationen och busstrafiken kommer att ledas via Sveagatan till och med den 25 oktober.

 

Ombyggnation av Östra Vallgatan

ikon

Nyheter