Sök

2016-06-16

Ansök om skolskjuts och elevresor inför läsåret 2016/2017

Elever som har skolskjuts med hänsyn till trafikförhållanden, funktionshinder, annan särskild omständighet eller växelvist boende behöver göra en ny ansökan om skolskjuts inför läsåret 2016/2017. Elever i gymnasieskolan måste också göra en ny ansökan om resekort för elevresor inför det nya läsåret.