varningsikon

2021-01-22

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Årets medborgardialog klar -

nu presenteras resultatet

1 december 2014Kommunen
Bild på en mamma och hennes två barn som målar framtidsvykort under en medborgardialog

Foto: Mikael Göthage

Den 6 december presenteras resultatet från medborgardialogen om Varbergs stadsutveckling. Välkommen till Komedianten för att lyssna och ta del av utställningen!

Dialog om värden och innehåll

Varberg ska få en ny, havsnära stadsdel. Under våren och sommaren 2014 genomfördes en medborgardialog om detta. Årets dialog, som är den första av flera dialoger om
stadsutvecklingen, har genomförts i ett tidigt skede och framförallt handlat om identitet, värden och användning. Vad tycker varbergare och besökare är det som utmärker en
attraktiv och hållbar blandstad, där människor ska vistas, arbeta och leva?

Inriktningsförslag för stadsdelen

Gensvaret i dialogen har varit stort och idéerna, förslagen och synpunkterna många. Mer än 900 samtal har förts i samband med workshoppar och möten på stan. Många tankar har också förmedlats via e-post, Facebook och framtidsvykort. Materialet som kommit in har sammanställts och analyserats av kommunens dialogkonsult Sweco. Resultatet från medborgardialogen ska arbetas samman med de tekniska förutsättningar som kommunen har att ta hänsyn till. Därefter ska det hela mynna ut i ett inriktningsförslag som kommunfullmäktige ska fatta beslut om. Detta beräknas ske under våren 2015.

Vad har människor tyckt?

Den 6 december presenteras resultatet från medborgardialogen om Varbergs stadsutveckling på Komedianten. I samband med evenemanget visas också en utställning om dialogen. Efter presentationen har du möjlighet att mingla, ställa frågor till oss som jobbat med dialogen och ta en fika. Under dagen kommer vi dessutom att presentera vinnaren i tävlingen om namnet på den nya stadsdelen.

Välkommen!

När? Kl. 10.30, 13.00 och 14.30. Välj den tid som passar dig bäst!


Var? Kulturhuset Komediantens evenemangsplats (2 vån), Engelbrektsgatan 7, Varberg


Övrigt: Utställningen kommer att finnas tillgänglig på Komedianten till den 31 januari.

Besök stadsutvecklingsprojektet och medborgardialogen via sidan www.varberg.se/stadsutvecklingöppnas i nytt fönster

ikon

Nyheter